Upozornění, naše tipy

 • Provozní dobu sběrných dvorů hl. m. Prahy o velikonočních svátcích 2024 naleznete v samostatném článku
 • Od 1. ledna 2023 vešla v účinnost Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství
 • K 31.12.2022 bude z důvodu výstavby uzavřen sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 - Libeň. Podrobnosti naleznete v článku.
 • Ohlašování v roce 2022 za rok 2021. Dnes jsme se v odborném časopise dočetli o změnách chystaných v ohlašování za rok 2021, resp. v přihlašování do ISPOP/ISPOP2. Evidence i hlášení by mělo být vedeno i podáno plně v souladu s ustanovením § 80 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a to dle původního znění vyhlášky č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Do dnešního dne bohužel nemáme žádné další informace. S veškerými dotazy ohledně ohlašování se prosíme obracejte rovnou na MŽP, tj. majitele veškerých informačních systémů v odpadovém hospodářství, včetně ISPOP. Předem děkujeme za pochopení. Oddělení odpadového hospodářství a integrovaného povolování, OCP MHMP.
 • Provozovatelé zařízení ke sběru odpadů mohou ohlašovat komunální odpady, které vznikly na území hl. m. Prahy převzaté od fyzických osob za rok 2023 prostřednictvím on-line formuláře, a to od 1. 1. 2024On-line formulář vyplňte pouze za komunální odpady, nevyplňují se např. odpady stavební. Po vyplnění veškerých údajů formulář odešlete a zhruba do deseti minut obdržíte potvrzení o podání tohoto hlášení na email uvedený ve formuláři. Formulář odešlete do 15. 1. 2024. V případě dotazů kontaktujte odpovědnou osobu na tel. 778 479 947.
 • Školy na území hl. m. Prahy mohou od 9. 11. 2023 ohlašovat papír, plasty a kovy převzaté v rámci školního sběru prostřednictvím on-line formuláře. Ohlašovat je možné pouze v případě, že má již škola pro rok 2023 všechny školní sběry ukončené a z nich sebrané komodity předané oprávněné osobě. Ohlášení proveďte prostřednictvím on-line formuláře. Před vyplňováním si u společnosti, které jste odpady předali, zjistěte  jejich „identifikační číslo zařízení“. Toto číslo začíná písmeny „CZ“ a bez tohoto údaje není možné odpady ohlásit. V odkaze vyberte rok 2023, vyplňte veškerá políčka, zaškrtněte odpady, které ohlašujete (pokud jste školní sběry v roce 2023 nepořádali, hlášení nevyplňujte), vyplňte k nim veškeré údaje a na závěr zaškrtněte „Nejsem robot“ a hlášení odešlete. Do 10 minut následně obdržíte na Vámi uvedený email potvrzení o předání těchto údajů. V případě dotazů kontaktujte odpovědnou osobu na tel. 778 479 947. Podrobnější informace k problematice ohlašování školních sběrů naleznete v samostatném článku.
 • Od 01.01.2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který stanovuje nové požadavky pro žadatele o souhlas k provozu zařízení k nakládání s odpady a nově povoluje činnost obchodníka s odpady a činnost zprostředkovatele. 
 • Žádost o souhlas k provozu zařízení k nakládání s odpady
 • žádost o povolení obchodování s odpady
 • Od 1. ledna 2021 spadají přímožhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci. více informací
 • Lékárny na území hl. m. Prahy mohou ke svozu léčiv od občanů využít bezplatný svoz zajišťovaný městem. V případě nevyužití této služby si lékárna zajišťuje svoz a odstranění léčiv na své náklady. Podrobné informace a on-line formulář
 • Sdělení odboru odpadů MŽP k termínu spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)
 • Sdělení odboru odpadů MŽP k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů
 • Informace o evidenci a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016.

Odpady v Praze - informace pro firmy

Problematika nakládání s odpady ve vztahu k působnosti fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob na území hl. m. Prahy spadá převážně do působnosti oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru ochrany prostředí MHMP, které vykonává státní správu v oblasti odpadového hospodářství, oblast využívání systému města živnostníky a firmami zajišťuje oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP (kontaktní údaje).


Aktuality z oblasti:

 • 23. února 2014
 • 23. února 2014
(průměr: 3.14; 276 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy