Upozornění, naše tipy

 • Ohlašování v roce 2022 za rok 2021. Dnes jsme se v odborném časopise dočetli o změnách chystaných v ohlašování za rok 2021, resp. v přihlašování do ISPOP/ISPOP2. Evidence i hlášení by mělo být vedeno i podáno plně v souladu s ustanovením § 80 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a to dle původního znění vyhlášky č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Do dnešního dne bohužel nemáme žádné další informace. S veškerými dotazy ohledně ohlašování se prosíme obracejte rovnou na MŽP, tj. majitele veškerých informačních systémů v odpadovém hospodářství, včetně ISPOP. Předem děkujeme za pochopení. Oddělení odpadového hospodářství a integrovaného povolování, OCP MHMP.
 • Provozovatelé zařízení ke sběru odpadů mohou od 6. 12. 2021 ohlašovat komunální odpady, které vznikly na území hl. m. Prahy převzaté od fyzických osob, prostřednictvím on-line formuláře. Ohlášení je možné pouze v případě, že v roce 2021 již nebude zařízení přebírat další komunální odpady od fyzických osob (např. v případě ukončení provozu zařízení před tímto datem). On-line formulář vyplníte a odešlete. V případě dotazů kontaktujte odpovědnou osobu na tel. 778 479 947.
 • Školy na území hl. m. Prahy mohou od 6. 12. 2021 ohlašovat papír, plasty a kovy převzaté v rámci školního sběru prostřednictvím on-line formuláře. Ohlašovat je možné pouze v případě, že má již škola pro rok 2021 všechny školní sběry ukončené a z nich sebrané komodity předané oprávněné osobě. Ohlášení proveďte prostřednictvím on-line formuláře. V případě dotazů kontaktujte odpovědnou osobu na tel. 778 479 947. Podrobnější informace k problematice ohlašování školních sběrů naleznete v samostatném článku.
 • Od 01.01.2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který stanovuje nové požadavky pro žadatele o souhlas k provozu zařízení k nakládání s odpady a nově povoluje činnost obchodníka s odpady a činnost zprostředkovatele. 
 • Žádost o souhlas k provozu zařízení k nakládání s odpady
 • žádost o povolení obchodování s odpady
 • Od 1. ledna 2021 spadají přímožhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci. více informací
 • Lékárny na území hl. m. Prahy mohou ke svozu léčiv od občanů využít bezplatný svoz zajišťovaný městem. V případě nevyužití této služby si lékárna zajišťuje svoz a odstranění léčiv na své náklady. Podrobné informace a on-line formulář
 • Sdělení odboru odpadů MŽP k termínu spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)
 • Sdělení odboru odpadů MŽP k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů
 • Informace o evidenci a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016.

Odpady v Praze - informace pro firmy

Problematika nakládání s odpady ve vztahu k působnosti fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob na území hl. m. Prahy spadá převážně do působnosti oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru ochrany prostředí MHMP, které vykonává státní správu v oblasti odpadového hospodářství, oblast využívání systému města živnostníky a firmami zajišťuje oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP (kontaktní údaje).


Aktuality z oblasti:

 • 23. února 2014
 • 23. února 2014
(průměr: 3.05; 193 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud