Stanoviště nádob na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)


webhnízdo.jpg
odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 

 • Dynamická mapa Prahy s vyznačením stanovišť nádob na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy a elektrozařízení)


Kontejnery na objemný odpad (VOK)


webvok.jpg
odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 

 • Místa a termíny přistavení kontejnerů na objemný odpad na území hl.m. Prahy


Sběrné dvory hl.m. Prahy a sběrné dvory městských částí

p9160396.jpg
odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 

 • Dynamická mapa v rámci Portálu hl.m. Prahy s vyznačením sběrných dvorů na území hl.m. Prahy, kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu
 • Dynamická mapa v rámci Geoportálu hl. m Prahy
 • Orientační mapka sběrných dvorů na území hl.m. Prahy (stav 3/2021 - v přípravě)
 • mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze ve formátu PDF ke stažení - formát A1 a A0, celá Praha
  - periodicky aktualizovaná mapa;
  Pozn.: tato mapa je k dispozici také v tištěné podobě pro střediska ekologické výchovy a další informační centra a subjekty do vyčerpání zásob. V případě umístění PDF verze na webové stránky mimo server MHMP prosíme o Vaše avízo, abychom mohli zajistit dlouhodobě aktuálnost daných informací mimo stránky MHMP. Děkujeme za pochopení.
 • Seznam sběrných dvorů na území hl. m. Prahy platný od ledna 2023 s kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu (k nahlédnutí a ke stažení - soubor ve formátu MS-Word, vel. 131 Kb)


Stabilní sběrny nebezpečného odpadu

sběrné místo no.jpg
odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 

 • Dynamická mapa v rámci Portálu hl.m. Prahy s vyznačením stabilních sběren nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy, kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu
 • Dynamická mapa v rámci Geoportálu hl. m Prahy
 • Orientační mapka stabilních sběren nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy (stav 3/2021 - v přípravě)
 • mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze ve formátu PDF ke stažení - formát A1 a A0, celá Praha
  - periodicky aktualizovaná mapa;
  Pozn.: tato mapa je k dispozici také v tištěné podobě pro střediska ekologické výchovy a další informační centra a subjekty do vyčerpání zásob. V případě umístění PDF verze na webové stránky mimo server MHMP prosíme o Vaše avízo, abychom mohli zajistit dlouhodobě aktuálnost daných informací mimo stránky MHMP. Děkujeme za pochopení.
 • Přehled kontaktních údajů, provozní doba a druh odevzdávaného odpadu


Mobilní sběr nebezpečného odpadu

auto pro mobilní svoz NO - Papkov, s.r.o.
odkaz na článek "Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2022"
 

 • Přehled míst a termínů mobilního sběru nebezpečného odpadu (rok 2022)
 • Dynamická mapa Prahy s vyznačením jednotlivých tras a jejich zastávek mobilního sběru nebezpečného odpadu a potravinářských olejů


Zpětný odběr elektrozařízení

a

 • Registr míst zpětného odběru elektrozařízení na stránkách MŽP poskytuje informace o sběrných nádobách a sběrných místech (sběrné dvory, prodejny apod.), kde je možné odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče a vyhledá nejbližší sběrné místo nebo sběrnou nádobu.


Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

odpady.jpg

 • Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady
  (odkaz na Informační systém odpadového hospodářství MŽP)


Provozované skládky na území Prahy a Středočeského kraje

skladka dablice
odkaz na článek "Provozované skládky na území hl.m. Prahy a vybrané skládky na území Středočeského kraje"

 • V areálu skládky Ďáblice byla otevřena nová překládací stanice. Zařízení slouží k překládce odpadu a jeho odvozu z Prahy na skládku Uhy, popř. REGIOS. Hala pro překládku má plochu 800 m2, okolní zpevněné manipulační plochy mají výměru 1 900 m2.