Informace jsou generovány z informačního systému EVI8, do kterého jsou každoročně ukládány údaje o produkci KO v Praze za jednotlivé subjekty a po verifikaci údajů a návazných výpočtech jsou uloženy souhrnné informace do pomocné databáze a z této jsou prostřednictvím vytvořené aplikace generovány příslušné výstupy.

Formulář pro zadání vlastních dotazů uživatelem:

Pro generování výstupů slouží formulář níže. Aplikace nabízí jednak možnost graf či tabulku zobrazit na této webové stránce, dále vygenerovat a převzít adresu pro další využití a dále možnost exportu a následného uložení vygenerované setstavy do tabulky ve formátech XLS a CSV pro další následné využií uživatelem.

Níže pod formulářem jsou uvedeny příklady vygenerovaného grafu a tabulky se stručným popisem jejich přípravy.
Při zadávání kódu odpadů oddělujte jednotlivé kódy mezerou, čárkou nebo středníkem.
Upozornění: v rámci pilotního provozu aplikace je možné zadáívat pouze roční období!


Ukázkový graf s údaji o produkci vybraných základních komodit KO v Praze za posledních 5 uzavřených let (2016-2020)

Stručný popis přípravy grafu V položce Období zadán počet 5; v položce Odpady zaškrtnuto Komodity a vybrány: Barevné sklo, Čiré sklo, Nápojové kartony, Kovy a Plasty. V položce Výstup zaškrtnuto: Graf. Dále zaškrtnuto: Skrýt jhlavičku výstupu a odkliknuto Zobrazit výstup.

Ukázková tabulka s údaji o produkci vybraných základních komodit KO v Praze za posledních 5 uzavřených let (2016-2020)

Stručný popis přípravy tabulky obdobné volby jako u grafu výše, jen u položky Výstup zaškrtnuto: Tabulka u položky Sloupce tabulky zaškrtnuto: Kód, Název a Popis odpadu. V případě zájmu lze vygenerovat soubory ve formátu XLS nebo CSV pro dalšíí využití - po klepnutí na příslušné tlačítko Export do MS Excel, resp. Export do CSV.


Příklady grafů produkce pro specifikovanou komoditu za posledních 5 (uzavřených) let:

Pro uvedené odkazy na grafy a tabulky níže byly u položky Odpady zadány příslušné kódy pro výběr Dle kódu: a bylo klepnuto na tlačítko Zobrazit URL. Vygenerovaná URL adresa byla následně použita ve formě odkazu na této stránce.

Příklady tabulek produkce pro specifikovanou komoditu za posledních 5 (uzavřených) let: