První sezónní svoz pro některé lokality u četnosti jedenkrát za 14 dní se uskuteční již v posledním týdnu měsíce března, tzn. ve 13. kalendářním týdnu od 25. března 2024. V ostatních lokalitách bude zahájen svoz v prvním dubnovém týdnu, tzn. ve 14. kalendářním týdnu.

„Doporučuji všem Pražanům, aby hnědé nádoby na rostlinný bioodpad využívali. Bylo by velkou škodou, kdyby bio materiál končil ve spalovně místo v kompostárnách, mezi které patří i naše kompostárna ve Slivenci. Je to hodnotný materiál, který může posloužit jako hnojivo, které mohou Pražané využít na svých záhonech a zahradách,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

Ten, kdo chce svoz využít, by si měl zkontrolovat termín prvního svozového dne pro lokalitu, kde má nádobu na bioodpad umístěnou. Sezónní harmonogram platí v době sezony i pro zákazníky s celoročním svozem.

Rozpis svozu bioodpadu s četností jedenkrát za 14 dní je k dispozici na webu Pražských služeb. Harmonogram svozu četnosti svozu jedenkrát týdně naleznete zde.

Hlavní město společně s Pražskými službami by rádo povzbudilo Pražany k třídění bioodpadu a jeho správnému nakládání. Díky tomu je možné přispět k ochraně životního prostředí a vytvářet udržitelnější budoucnost.