Sběrný dvůr byl otevřen dne 1. října 1997 a stal se důležitou součástí systému pro nakládání s komunálním opadem na území hl. m. Prahy.  Od ledna 2023 budou v prostoru sběrného dvora u ulic Voctářova a Štorchova prováděny přípravné a průzkumné stavební práce. Velmi se omlouváme za případné komplikace.

Níže přikládáme mapu sběrných dvorů na území hlavního města, které můžete využívat za stejných podmínek.

Mapa SD HMP 01_2023

 


Seznam sběrných dvorů na území hl. m. Prahy platný od 1. 1. 2023 (ve formátu RTF, 131 kB)