Veškeré informace ohledně svozu bioodpadu naleznete na našich stránkách Bioodpad - praha.eu


Harmonogram svozu bioodpadu (na stránkách Pražských služeb, a.s.)
Co vše je bioodpad, ale ne vždy patří do hnědé nádoby
Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (od 1. 1. 2022)

Leták - Třídění bioodpadu má cenu

 

 

 


Leták „Třídění bioodpadu má cenu“, česká verze - ke stažení (formát PDF, velikost 472 kB)
Leafltet „Biowaste sorting has value“, english version - download (format PDF, size 1,54 MB)
Leták rozšířený „Třídění bioodpadu má cenu“ - ke stažení (formát PDF, velikost 436 kB)
Leták ke kampani podporující svoz bioodpadu v hl. m. Praze - ke stažení (formát PDF, velikost 1,74 MB).
Informační samolepka pro nádoby na rostlinný bioodpad - ke stažení (formát PDF, velikost 573 kB)
Co do biopopelnice patří a co ne - rozšířený seznam - ke stažení (formát PDF, velikost 508 kB)