• 31.8.2022 Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další období
    Od roku 2017 spolupracuje hl. m. Praha s Městskou policií na zajišťování služby sběru a následného odstranění injekčních stříkaček sbíraných strážníky Městské policie Praha na veřejných prostranstvích. Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím oddělení odpadů zajišťuje smlouvu na zajištění místa, kde mohou strážníci sebrané odpady odevzdat. Tyto odpady jsou následně odstraněny ve spalovně nebezpečných odpadů.