Každý je povinen ze zákona nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem. (dle § 15 zákona č. 541/2020 Sb.)

Dle současně platné obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb. HMP se komunální odpad v hlavním městě Praze třídí na následující složky:

Dále je možné ve sběrných dvorech odděleně odevzdat:

 

PAPÍR A LEPENKA

 papír.jpg  tříšipkové symboly - papír

 

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
noviny
časopisy
sešity
kancelářský papír (včetně spon a svorek)
reklamní letáky
knihy – bez potažených hřbetů
brožury
papírové krabice - rozložené
vlnitá lepenka
čisté papírové obaly a sáčky 
mastný a jinak znečištěný papír
papírové kapesníky a ručníky
papírové pleny
uhlový (propisovací papír)
voskový papír
pauzovací papír
dehtový papír
vícevrstvé obaly (nápojové kartony) SKLO

 sklo.jpg  tříšipkové symboly - sklo

 

SPRÁVNĚ:  ŠPATNĚ: 
sklo čiré i barevné (pokud v místě není organizován oddělený sběr čirého skla)
nevratné skleněné lahve od nápojů
velké skleněné střepy
tabulové sklo
skleněné vázy, sklenice, dózy apod.
Bílé kontejnery jsou určeny výhradně pro sběr čirého skla !   
zrcadla
drátěné sklo
autosklo
keramika a porcelán
žárovky
zářivky a výbojky
televizní obrazovky a počítačové monitory
lahvičky od léčiv   


PLASTY

 plasty.jpg  tříšipkové symboly - plasty, část 1
tříšipkové symboly - plasty, část 2

 

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená)
igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením do sběrných nádob vymývat)
mikrotenové sáčky
vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků
polystyren 
znečištěné plastové nádoby
guma
molitan
kabely
PVC
pneumatiky
linolea a jiné podlahové krytiny
textil z umělých vláken
nádobky od léčiv
vícevrstvé obaly (nápojové kartony) 

KOVY

 

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
konzervy
nápojové plechovky
tuby
uzávěry
víčka
 
zvířecí konzervy  

OBJEMNÝ ODPAD

webvo.jpg

 

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
starý nábytek
koberce a linolea
staré lyže, snowboardy, kola
velká zrcadla
umyvadla a WC mísy
lednice
televizory a počítačové monitory
zářivky a výbojky
autobaterie
jiné nebezpečné odpady 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

ilustrační foto - nebezpečný odpad

 

SPRÁVNĚ:
mazací oleje a tuky
ředidla
barvy
léky
kyseliny a hydroxidy
lepidla a pryskyřice
detergenty (odmašťovací přípravky)
fotochemikálie
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
odpady s obsahem rtuti (např. rtuťové teploměry)

 

SMĚSNÝ ODPAD

websměs.jpg

Do směsného odpadu samozřejmě patří to, co nelze vytřídit jinam. Ovšem měli bychom si pamatovat, že pokud se do směsného odpadu občas připlete např. kelímek od jogurtu nestane se tolik, jako když se do něj dostane kterýkoliv nebezpečný odpad, třeba jen jedna tužková baterie.

 

NÁPOJOVÉ KARTONY

 kartony-mini.jpg  tříšipkové symboly - kombinované obaly

 

SPRÁVNĚ:  ŠPATNĚ: 
veškeré vícevrstvé obaly (tzv. "krabice") od nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin (vyprázdněné a stlačené) jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky)
nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami (např. jejich dalším použitím při natírání, lakování lepení apod.)
nevyprázdněné nápojové kartony 

 

BIOODPAD

dscn1237.jpg

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
posekaná tráva
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
květináče z lepenky a rašeliny
slupky z citrusových plodů
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
podestýlka od drobných domácích zvířat 
pleny
pytlíky z vysavače
oharky z cigaret
uhelný popel
smetky z ulice
zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
oleje
kosti