Akce byla určená pro obyvatele hlavního města Prahy a cílem bylo sebrat co největší množství starých a nepotřebných mobilních telefonů. Za každý odevzdaný mobilní telefon získal návštěvník Zoo Praha dětskou vstupenku za 1 Kč. Přidanou hodnotou celé akce bylo zaslání finančních prostředků od spolku Remobil a kolektivního systému Asekol, a.s., a to sice 1 mobilní telefon = 10 Kč + 10 Kč na sbírkové konto Pomáháme jim přežít a dále i osvěta návštěvníků o problematice recyklace starých mobilních telefonů. Dalším neméně důležitých aspektem bylo přiblížit návštěvníkům problémy, které vznikají při těžbě vzácných kovů a jsou z velké části příčinou odlesňování a degradace životního prostředí v řadě míst Afriky, mimo jiné i v oblastech výskytu goril nížinných.

V rámci této akce se podařilo sebrat 520 mobilních telefonů za 478 vstupenek v hodnotě 1 Kč. Celková částka na sbírkové konto Pomáháme jim přežít činila 10 400 Kč. Počet návštěvníků ZOO Praha byl v tento den 2 582, přičemž v roce 2023 bylo ve stejný den 542 návštěvníků.

Z pohledu všech zúčastněných skupin měla celá akce velký úspěch a její dosah byl velmi prospěšný. Tuto aktivitu převzala celá řada médii a tím došlo k informování nejen o problematice recyklace mobilních telefonů, ale i ochranně goril nížinných.

Děkujeme všem Pražanům za účast a podporu!


Gorily nížinné

Chov goril nížinných započal v Zoo Praha již v roce 1963. Od té doby zde byly chovány dvě desítky těchto ohrožených zvířat, z nichž se některé zde i narodily. Ve volné přírodě se za posledních 20 let snížil počet goril nížinných o 60 %. Příčinou je především odlesňování deštných pralesů v Africe, které jsou jejich domovem. Děje se tak z velké části kvůli těžbě dřeva a dalších surovin, jako jsou vzácné kovy niob a tantal používané pro výrobu mobilních telefonů.

Remobil = recykluj mobil

Odhadem se v České republice nachází kolem 10 milionů vyřazených mobilních telefonů. Staré telefony někdy končí i na skládce, kde dochází k uvolňování toxických látek do přírody. Remobil se snaží těmto nepříznivým vlivům předcházet a zároveň chce nabídnout široké veřejnosti co nejjednodušší a bezpečnou likvidaci a materiálové využití v souladu s platnou legislativou včetně ochrany i likvidace osobních dat. Předané mobily jsou nejčastěji mechanicky rozdrceny autorizovanými zpracovateli a v případě možnosti opětovného využití jsou datové nosiče několikanásobně přehrány certifikovaným softwarem.