V průběhu podzimu a zimy 2021/2022 bylo u veřejných stanovišť separovaného odpadu v ulicích města rozmístěno dalších 500 ks nádob určených ke sběru použitých jedlých olejů a tuků.

Projekt nádobového sběru jedlých olejů a tuků byl zahájen již v dubnu 2020, kdy Praha umístila nádoby na více než 70 místech převážně v okrajových městských částech hl. m. Prahy. Pravidelnou obsluhu sběrných nádob zajišťuje společnost Viking group, s. r. o. na základě smlouvy o spolupráci s hl. m. Prahou.

Za dobu trvání projektu bylo díky nádobám umístěným na veřejných stanovištích od občanů vysbíráno více než 180 tun olejů a tuků. Sběrem jedlých olejů a tuků je zabraňováno znečišťování a postupnému zanášení kanalizace nejen v domácnostech samotných, ale i ve veřejné kanalizační síti.

Sebrané oleje jsou vyčištěny a recyklovány a jsou pak opětovně využívány například jako příměs do pohonných hmot nebo pro výrobu tepla a energie, jejich recyklací se tak reguluje i množství CO2 v ovzduší.

Kromě nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých olejů využít i městské sběrné dvory, případně službu mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, společně s těmi technickými.


Informační a propagační leták k projektu sběru použitých jedlých olejů a tuků - ke stažení (formát PDF, velikost 199 kB).