Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy, s účinností od 1. 1. 2020 a je uveden v následující tabulce.

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu za měsíc v Kč
četnost/týden 1x za 2 týdny 1x týdně 2x týdně 3x týdně 4x týdně 5x týdně 6x týdně 7x týdně
70 litrů 112 199 373 - - - - -
80 litrů 112 199 368 - - 896 - -
110 litrů 134 242 454 667 878 - 1 307 -
120 litrů 133 242 436 655 883 1 043 1 242 1 440
240 litrů 212 394 762 1 078 1 431 1 671 2 071 2 471
360 litrů 304 555 1 030 1 503 1 997 2 480 - -
660 litrů 553 998 1 890 2 782 3 673 - - -
1 100 litrů 770 1 388 2 601 3 838 5 060 5 915 7 458 9 001