Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 31. 8. 2022 Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další období
  Od roku 2017 spolupracuje hl. m. Praha s Městskou policií na zajišťování služby sběru a následného odstranění injekčních stříkaček sbíraných strážníky Městské policie Praha na veřejných prostranstvích. Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím oddělení odpadů zajišťuje smlouvu na zajištění místa, kde mohou strážníci sebrané odpady odevzdat. Tyto odpady jsou následně odstraněny ve spalovně nebezpečných odpadů.
 • 15. 8. 2022 Jak na odpady v Praze
  Jednoduchý manuál, nebo-li základní návod pro domácnosti v Praze, jak snížit produkci odpadu.
 • 31. 5. 2022 Kdo třídí, šetří životní prostředí, suroviny i svou peněženku
  Většina odpadu, který končí v pražských černých popelnicích, do nich nepatří a zasloužila by si druhou šanci. Plasty, papír, sklo, kov, ale i organické odpady, tvoří v Praze 68 % směsného komunálního odpadu a končí zbytečně v pražském ZEVO v Malešicích. Hlavní město proto připravilo informační kampaň, v rámci které dostanou všichni obyvatelé Prahy v nejbližších dnech informace i do svých schránek.
 • 24. 5. 2022 Oprava Barrandovského mostu - posun času zahájení realizace svozu komunálního odpadu v Praze
  V rámci akutní potřeby plynulého zajištění služby svozu komunálního odpadu v Praze po dobu opravy Barrandovského mostu Magistrát hl. m. Prahy umožnil svozovým odpadovým společnostem na vymezených územích posun zahájení služby svozu komunálních odpadů před 6. hodinu ranní.
 • 29. 4. 2022 Reuse dny v Praze
  Zvrátit klimatickou krizi je současnou celosvětovou výzvou. Každý kontinent, stát i metropole mají svou vizi, kam v rámci této problematiky směřovat. I Česká republika si uvědomuje své závazky vůči klimatu, proto se připojila k evropské Green Deal, v květnu roku 2021 vydala Klimaplán, jehož součástí je zároveň Strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.
 • 29. 4. 2022 Praha dává použitým věcem druhou šanci.
  V říjnu 2020 odstartoval pilotní projekt re-use pointů ve dvou sběrných dvorech hl. m. Prahy, v současné chvíli fungují již 4 sběrné dvory.
 • 24. 2. 2022 Rozšiřujeme síť nádobového sběru jedlých olejů a tuků v Praze
  Informace o průběhu a postupném rozšiřování sběru použitých jedlých olejů a tuků na území hl. m. Prahy.
 • 18. 2. 2022 Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další období
  Hl. m. Praha ve spolupráci s Městskou policií i pro další období, tj. od prosince 2021 na období 3 let zajistilo fungování sběrného místa, kde je umožněno zástupcům Městské policie Praha odložit injekční jehly a stříkačky z aplikace omamných a psychotropních látek.
 • 18. 2. 2022 Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další období
  Hl. m. Praha ve spolupráci s Městskou policií i pro další období, tj. od prosince 2021 na období 3 let zajistilo fungování sběrného místa, kde je umožněno zástupcům Městské policie Praha odložit injekční jehly a stříkačky z aplikace omamných a psychotropních látek.
 • 9. 2. 2022 Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku - Cirkulární Praha 2030
  Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 27.1.2022 jednomyslně schválilo Strategii hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku. Jedná se o klíčovou strategii tvořící jeden ze 4 základních pilířů Klimatického plánu Prahy do roku 2030. Touto strategií se česká metropole hlásí k postupnému snižování uhlíkové stopy, potřeby primárních materiálových surovin a zároveň směřuje k uhlíkové neutralitě v roce 2050.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud