Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 116
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další
 • 3. 10. 2016 Exkurze pro školy do provozů na zpracování a využití odpadů (pro školní rok 2016/2017)
  Školní rok 2016/2017 je již osmým v pořadí, kdy díky podpoře Hlavního města Prahy mohou základní a střední školy v Praze využít nabídky exkurzí do provozů zpracovávajících odpady. Projekt zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy přímo v provozovnách. Smyslem realizace těchto exkurzí je podpora moderní výuky žáků základních a středních škol, která má být co nejvíce názorná a zaměřená na osobní prožitek.
 • 29. 9. 2016 Další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze, je k dispozici
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo v pořadí (2/2016) je k dispozici od konce září 2016. Příprava dalších čísel v letech 2016 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 19. 9. 2016 Navštivte informační stánek odboru ochrany prostředí v rámci akce ke Dni bez aut
  Pracovníci odboru ochrany prostředí MHMP Vás zvou na svůj informační stánek, který naleznete mezi řadou dalších stánků a atrakcí přichystaných hl.m. Prahou a dalšími subjekty pro akci ke Dni bez aut, která proběhne 22. září 2016 v Praze 1 na Národní třídě. Den bez aut je mezinárodní akce pořádaná v evropských městech v rámci Evropského týdne mobility (ETM), který se koná každoročně v týdnu od 16.9. do 22.9.2016, a to již od roku 2002. Praha se ETM účastní již po čtrnácté. Na stánku OCP pro vás bude připraveno mnoho informačních i jiných materiálů a zároveň i řada soutěží a dalších aktivit pro různé cílové a věkové skupiny.
 • 19. 9. 2016 Odbor ochrany prostředí MHMP se aktivně zúčastnil akce k Mezinárodnímu dni bez aut
  22. září 2016 se v Praze na Národní třídě konala akce nazvaná Den bez aut. Tento den byl vyvrcholením Evropského týdne mobility, který se již tradičně koná každý rok od 16. do 22 září. Svůj stánek zde měl také odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP). Pro návštěvníky bylo připraveno mnoho tematických informačních i jiných materiálů a zároveň i řada soutěží a dalších aktivit pro různé cílové a věkové skupiny, vše k tématu pražské přírody a ekologické výchovy.
 • 12. 9. 2016 Ekologická výchova v Praze má svojí Facebookovou stránku
  Od 27. července 2016 je nově spuštěna facebooková stránka ekologické výchovy v Praze, kterou provozuje tým pracovníků EVVO Odboru ochrany prostředí MHMP. Na stránkách naleznete aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Praze.
 • 6. 9. 2016 V říjnu proběhne další pražská výroční Krajská konference EVVO tematicky zaměřená na „výchovu dětí v přírodě“.
  Dne 4. 10. 2016 se bude konat v areálu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr v pořadí již sedmá Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Letošním tématem je výchova dětí v přírodě, kontakt dětí s přírodou a budování zodpovědného a láskyplného vztahu člověka k přírodnímu prostředí.
 • 20. 6. 2016 22. ročník sběrových ekologických soutěží byl slavnostně ukončen předáním cen a pohárů nejlepším školám
  Ekologicko-výchovný projekt, ve kterém si děti osvojují zásady správného třídění odpadů, vyvrcholil ve středu 22. června ve Velkém zasedacím sále Nové radnice slavnostním vyhodnocením. Soutěž, probíhající na základních a mateřských školách, pořádá ve spolupráci a pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a radní Jany Plamínkové akciová společnost České sběrné suroviny.
 • 8. 6. 2016 V Praze proběhla informačně - vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2016
  Hlavní město Praha uspořádalo v průběhu měsíce dubna 2016 v rámci tradičních oslav Dne Země třídenní informačně - vzdělávací akci pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí, a to ve třech atraktivních přírodních lokalitách - v Oboře Hvězda, v Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech.
 • 30. 5. 2016 Odbor ochrany prostředí na akci Mikroklima 2016 pořadané MČ Praha 9 u příležitosti Světového dne životního prostředí
  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy se účastní akce MIKROKLIMA 2016 pořádané městskou části Praha 9, která proběhne 2. června 2016 u příležitosti Světového dne životního prostředí. Na stánku MHMP budou zájemcům k dispozici zdarrma informační materiály k tematice ochrany životního prostředí, pro děti budou připraveny tematické hry a soutěže.
 • 5. 5. 2016 Další ročník tradiční akce Do lesa s lesníkem v rámci oslav Týdne lesů v ČR
  V polovině května se pražské lesy promění v dějiště dalšího ročníku Týdne lesů, který již od roku 2008 slaví celá Česká lesnická republika a do lesa se opět vypraví stovky dětí z pražských škol. Akci pořádají Lesy hl. m. Prahy.
Celkový počet: nejméně 116
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další

Tiskové zprávy hl. m. Prahy