Celkem se představilo 10 mluvčích a konferencí provázel Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti VŠE v Praze. Prezentovalo se zde také přes 35 organizací z celé republiky.

Celý den se nesl ve formě rozhovorů s lidmi a prezentací společností. Vystoupil zde například Daniel Kolský, majitel sítě kaváren Mamacoffee. Ve své zpovědi mluvil o osobním a zodpovědném přístupu, o zajímavém pozadí provozu kaváren a o souvisejících činnostech a aktivitách. V pestré řadě mluvčích ho vystřídal Jan Eisenreich, statutární ředitel Brens Europe, který představil aktuální koncept společnosti zabývající se drážní technikou reagující na současné potřeby udržitelného rozvoje a environmentální otázky v dané oblasti. Po něm následovala Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti a seznámila posluchače s cíli udržitelného rozvoje (SDGs) a myšlenkou, se kterou lze tyto zásadní cíle naplňovat při plánování a rozvoji obcí a městských částí. V tomto duchu pokračoval také Vojtěch Vosecký, který představil pilotní projekt Cirkulární Sken Praha, novou vizi pro Prahu, spočívající v přechodu na cirkulární ekonomiku zapojující více sektorů a vrstev společnosti.

Dalšími prezentujícími byli například Leona Gergelová Šteigerová z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí ČR či Ivo Marcin ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zástupci veřejných státních institucí představili na konferenci nastartované trendy a možnosti v oblasti zodpovědného zadávání veřejných zakázek, nástroje státní správy pro posilování udržitelných postupů a realizací, nastavenou finanční podporu a pobídky v oblasti ekoinovací, EVVO, ekoznačení, spolupráci měst a rovněž bilaterální program Norské fondy pro podporu projektů na zlepšování stavu životního prostředí nebo adaptace na změnu klimatu.

Paní Mária Kazmuková z Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy seznámila účastníky s procesem participace v rámci procesu vzniku Strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu. Petr Zeman dále hovořil o environmentální zodpovědnosti z vlastní zkušenosti modelového příkladu Prahy 14 a o vizích a plánech v rámci nastávající práce v novém Zastupitelstvu hlavního města. Posledním mluvčím před panelovou diskusí se stal Martin Hausenblas, spolumajitel firmy Adler a Liftago a ústecký zastupitel.

Odpolední program se rozprostřel do celkem devíti interaktivních workshopů, kde experti a lektoři z různých organizací řešili praktické uchopení situací souvisejících s tématem konference.

Magistrát hl. m. Prahy, který konferenci pořádal, ocenil hlavně hojnou účast prezentujících a spolupracujících organizací a také účastníků akce. Mezi ně patřil například realizátor akce, Ekocentrum Koniklec, o.p.s., partner managementu udržitelnosti konference – společnost POTEX, s. r. o., partner sborníku – společnost BRENS EUROPE a.s. a nechyběli ani mediální partneři konference - Ekolist.cz, Časopis Pražská EVVOluce, Enviweb.cz, Sedmá generace, Moderní obec, Otevřené noviny, Tzbinfo, ESTAV.cz, Institut cirkulární ekonomiky či Pražský zpravodaj.