Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Upozornění, naše tipy


Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

EVVO v Praze, ilustrační obr

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku.

EVVO v hl. m. Praze je zajišťováno v souladu s krajskou koncepcí EVVO pro hl. m. Prahu (dále jen KK EVVO) a navazujícími akčními plány KK EVVO. K pilířům EVVO v Praze patří školy a školská zařízení a nestátní neziskové organizace, mezi nimi zejména střediska ekologické výchovy. Koordinaci aktivit v oblasti EVVO pro hl. m. Prahu zajišťuje krajský koordinátor EVVO v hl. m. Praze v rámci odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP). V rámci MHMP je oblast EVVO dále v působnosti a odboru školství a mládeže (SML MHMP). Stěžejními projekty hl. m. Prahy v této oblasti jsou např. projekty ekologických výukových programů pro školy, projekty exkurzí pro pražské školy, projekty vzdělávání pedagogických pracovníků, projekt podpory ekoporadenství, kampaň ke Dni Země, Krajská konference EVVO nebo soubory aktivit v oblasti přípravy informačních materiálů pro veřejnost. Aktivity v oblasti EVVO realizují také další organizace v působnosti města. Zdrojem financí pro oblast EVVO v Praze je převážně rozpočet hl. m. Prahy, část projektů je financována či spolufinancována také z dalších zdrojů. více - EVVO v hl.m. Praze rychle a stručně


Aktuality z oblasti:

 • Pražská EVVOluce č. 4/2021 – zima, sníh, led ve spojitosti s Prahou.
  Kde v Praze je možné legálně jezdit na běžkách, sáňkovat či bobovat a patří mezi povolené sporty v hlavním městě i sjezdové lyžování a snowboarding? Je zima pouhým nutným zlem a obdobím, kdy si příroda dává nucenou technickou odstávku? Pohled na zimu z pohledu pražského lesníka nebo zvířecích obyvatel pražské ZOO. Jak se Praha vypořádává se zimou z pohledu elektřiny nebo správy komunikací, a jak funguje nový kompostér v Pražské tržnici? A také „Tři lekce z covidového období pro environmentální výchovu“ a nakonec i tradiční rubriky -  ekovýchovné akce a projekty v Praze, kalendář akcí, tradiční procházka pražskou přírodou.
 • Zájemcům jsou k dispozici další 2 online přednášky k tématu EVVO a ochrany klimaty
  Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Nově byly v roce 2021 připraveny s podporou hl. m. Prahy další 2 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Přednášky jsou nyní online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.
 • Proběhla 12. Konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) hl. m. Prahy
  Tématem Krajské konference roku 2021 bylo vzdělávání o změně klimatu. Konference proběhla on-line 4. listopadu 2021, pro hlavní město Praha ji realizoval Toulcův dvůr, z.s.
 • Již 12. Konference environmentálního vzdělávání hl. m. Prahy bude na téma Vzdělávání o změně klimatu a bude se konat tentokrát online
  Tématem Krajské konference roku 2021 je Vzdělávání o změně klimatu, zabývat se bude tzv. klimatickým vzděláváním a je určena jak pedagogům, tak pracovníkům ve veřejné správě či v neziskovém sektoru. Konference proběhne on-line, připojit se účastníci mohou i ze sborovny nebo kabinetu, kanceláře, či z domova.

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Zprávy ze SEV, NNO, škol a dalších organizací