Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 115
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další
 • 22. 5. 2015 V Praze proběhla třídenní informačně - vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2015
  Hlavní město Praha uspořádalo v průběhu měsíce dubna 2015 v rámci tradičních oslav Dne Země třídenní informačně - vzdělávací akci pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí, a to ve třech atraktivních přírodních lokalitách - v Oboře Hvězda, v Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech. Akce byla realizována ve spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi.
 • 9. 4. 2015 Informačně–vzdělávací akce hl. m. Prahy pro veřejnost v rámci oslav Dne Země 2015
  Hlavní město Praha pořádá v roce 2015 v rámci tradičních oslav Dne Země třídenní informačně–vzdělávací akci pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí, a to ve třech atraktivních přírodních lokalitách - v Oboře Hvězda, v Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech.
 • 31. 10. 2014 Vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti odpadů a ekologické výchovy v roce 2014 - informace o proběhlých seminářích
  Série přednášek s tématikou „Odpady a ekologická výchova“ proběhla v měsíci říjnu 2014 za účasti 90 pedagogů z 81 mateřských škol v Praze. Přednášky připravil Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti.
 • 29. 9. 2014 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti odpadů a ekologické výchovy - podzim 2014
  Sérii přednášek na téma odpady a ekologická výchova s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogických pracovníků mateřských škol v této oblasti připravil Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP.
 • 1. 8. 2014 Praha má schválený akční plán enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na roky 2014 - 2015
  Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1800 dne 29. července 2014 Akční plán Krajské koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Hlavní město Praha na období 2014 - 2015. Zároveň vzala na vědomí přehled podpořených aktivit a projektů uskutečněných v období 2010 - 2013 v rámci realizace dosavadních Akčních plánů Krajské koncepce EVVO
 • 8. 7. 2014 Výstava Příběhy obyčejných stromů
  Výstava Příběhy obyčejných stromů, kterou připravil v roce 2012 Odbor životního prostředí Úřadu městské část Praha 13 ve spolupráci s odborníky na tuto tematiku, je po dobu července a srpna umístěna v hale Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci v Jungmanově ulici č. 29. V hale bude umístěno během července až srpna postupně 25 panelů, které se věnují různým aspektům života stromů v městském prostředí. Výstava Vás v první řadě zaujme více než 250 krásnými fotografiemi stromů a jejich detailů, focenými napříč ročními obdobími.
 • 13. 6. 2014 Pražská konference EVVO 2014
  Dne 6. května 2014 se v prostorách a na pozemcích ZŠ a MŠ na Beránku v Praze 4 konala další pražská výroční krajská konference EVVO, která byla v tomto roce zaměřená na podporu pedagogů. Tato konference byla již pátá v pořadí, z toho podruhé byla zaměřená přímo na školy a pedagogy škol (poprvé v roce 2009). Konferenci pořádalo Hlavní město Praha, její organizaci zajišťovala organizace Ekodomov ve spolupráci s PRO-BIO LIGOU a organizací Montessori cesta.
 • 11. 6. 2014 V Praze proběhla informačně - vzdělávací kampaň hl. m. Prahy a městských částí ke Dni Země 2014
  22. duben se od roku 1970 slaví po celém světě jako Den Země. Hlavní město Praha uspořádalo, ve spolupráci s městskými částmi a dalšími společnostmi, v rámci oslav Dne Země již devátým rokem informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí. Letos akce proběhla na území 22 MČ v termínu od 10. 4. do 16. 5. 2014.
 • 10. 3. 2014 V Praze proběhne informačně - vzdělávací kampaň hl. m. Prahy a městských částí ke Dni Země 2014
  22. duben se od roku 1970 slaví po celém světě jako Den Země. Hlavní město Praha pořádá, ve spolupráci s městskými částmi a dalšími společnostmi, v rámci oslav Dne Země již devátým rokem informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost. Letos akce probíhá na území 22 MČ v termínu od 10. 4. do 16. 5. 2014.
 • 10. 3. 2014 Exkurze pro školy do provozu zpracování a využití odpadů
  Od roku 2008 zprostředkovává MHMP prostřednictvím MZO MHMP žákům základních a od školního roku 2010/2011 i středních škol na území hl. m. Prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí. Tento projekt vznikl ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s., a realizují ho ekocentra, která se orientují tematicky rovněž na odpadové hospodářství v Praze (o.s. Ekodomov a Ekocentrum Koniklec). Projekt zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy přímo v provozovnách.
Celkový počet: nejméně 115
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další

Tiskové zprávy hl. m. Prahy