Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 116
Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další
 • 3. 10. 2017 V říjnu se uskuteční Krajská konference EVVO v Praze 2017
  25. října 2017 se uskuteční další Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze. Hlavním tématem konference bude tento rok environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru.
 • 20. 9. 2017 Bylo vydáno další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze
  Vyšlo další, letos již třetí číslo elektronického magazínu o ekologické výchově v Praze nazvaného Pražská EVVOluce.. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, aktuální číslo (3/2017), již šesté v pořadí, je k dispozici od 22. září 2017. Nové číslo magazínu bylo zveřejněno tematicky u příležitosti mezinárodního dne bez aut, neboť je věnováno šetrné dopravě ve městě a udržitelné mobilitě. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 19. 9. 2017 Navštivte informační stánek odboru ochrany prostředí v rámci akce ke Dni bez aut
  Pracovníci odboru ochrany prostředí MHMP Vás zvou na svůj informační stánek, který naleznete mezi řadou dalších stánků a atrakcí přichystaných hl. m. Prahou a dalšími subjekty pro akci DEN PRO PRAHU / DEN BEZ AUT, která proběhne 22. září 2017 v Praze 5 ve Štefánikově ulici - tato ulice se na jeden den promění v pěší zónu. Den bez aut je mezinárodní akce pořádaná v evropských městech v rámci Evropského týdne mobility (ETM), který se koná každoročně v týdnu od 16. 9. do 22. 9. 2017, a to již od roku 2002. Praha se ETM účastní již po čtrnácté. Na stánku OCP pro vás bude připraveno mnoho informačních i jiných materiálů a zároveň i řada soutěží a dalších aktivit pro různé cílové a věkové skupiny.
 • 11. 9. 2017 Interaktivní programy pro děti – Adaptace na změnu klimatu
  V dnešní době již není pochyb o tom, že na naší planetě dochází ke změně klimatu. Tato změna se více méně dotýká i obyvatel hlavního města Prahy. Ať jsou to extrémní teploty během letních měsíců, přívalové deště nebo například ledovka. To vše trápí právě i obyvatele hlavního města. Magistrát hlavního města Prahy připravil se začátkem nového školního roku 2017/2018 pro Mateřské školy a I. stupeň Základních škol hlavního města Prahy 2 interaktivní programy, které budou děti vzdělávat v oblasti adaptace na změnu klimatu. Programy realizuje Ekocentrum Koniklec.
 • 4. 9. 2017 Exkurze pro žáky základních a studenty středních škol do provozů na zpracování a využití odpadů (pro školní rok 2017/2018)
  Letošní školní rok 2017/2018 je již devátým v pořadí, kdy díky podpoře Hlavního města Prahy mohou základní a střední školy v Praze využít nabídky exkurzí do provozů zpracovávajících odpady. Projekt zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy přímo v provozovnách. Smyslem realizace těchto exkurzí je podpora moderní výuky žáků základních a středních škol, která má být co nejvíce názorná a zaměřená na osobní prožitek.
 • 20. 6. 2017 V prostorách Magistrátu hl. m. Prahy proběhlo slavnostní vyhodnocení 23. ročníku sběrových ekologických soutěží
  Ekologicko-výchovný projekt, který probíhá na základních a mateřských školách pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a radní Jany Plamínkové a ve kterém si děti osvojují zásady správného třídění odpadů, byl slavnostně ukončen 21. června 2017 slavnostním vyhodnocením a předáním cen nejlepším školám. Slavnostní ukončení již 23. ročníku soutěže se uskutečnilo ve Velkém zasedacím sále Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy. Soutěž pořádá ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy akciová společnost České sběrné suroviny.
 • 13. 6. 2017 Bylo vydáno další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze
  Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, druhé číslo na konci září 2016 a třetí číslo v polovině prosince 2016. Páté číslo v pořadí (2/2017) je k dispozici od 13. června 2017. Příprava dalších čísel v letech 2017 až 2018 se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači.
 • 30. 5. 2017 V Praze 19 - Kbelích se otevírá nové ekocentrum Prales - Pražské lesní středisko, hostit bude Den dětí
  V severovýchodní části Prahy bude 31. května slavnostně otevřeno nové ekocentrum Prales - Pražské lesní středisko, které vybudovaly Lesy hl. m. Prahy s finanční podporou hl. m. Prahy. Cílem je, aby zde vzniklo příjemné a chytré místo pro procházky a setkávání Pražanů. Středisko by mělo sloužit zejména dětem a školám. Ostrý provoz bude zahájen 31. května 2017 oslavou Mezinárodního dne dětí (MDD).
 • 23. 5. 2017 Odbor ochrany prostředí MHMP na akci Mikroklima 2017 pořadané MČ Praha 9
  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy se již třetím rokem účastní tradiční akce MIKROKLIMA pořádané městskou části Praha 9 u příležitosti blížícího se Světového dne životního prostředí. Letošní 11. ročník ekologicko-dopravně-výchovné akce s názvem Mikroklima 2017 se uskuteční ve čtvrtek 25. května 2017 v Parku Přátelství na Proseku od 9:00 do 18:00 hod. Na stánku MHMP budou zájemcům k dispozici zdarrma informační materiály k tematice ochrany životního prostředí, pro děti budou připraveny tematické hry a soutěže.
 • 2. 5. 2017 V Praze proběhla informačně - vzdělávací kampaň hl. m. Prahy ke Dni Země 2017
  Hlavní město Praha uspořádalo v průběhu měsíce dubna 2017 v rámci tradičních oslav Dne Země třídenní informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí, a to ve třech atraktivních přírodních lokalitách - v Oboře Hvězda, v Letenských sadech a v Riegrových sadech.
Celkový počet: nejméně 116
Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další

Tiskové zprávy hl. m. Prahy