Pohled na nejúspěšnější města ukazuje, že vysoká kvalita života, životního prostředí a prosperita spolu jdou ruku v ruce. Krajská konference EVVO 2018, kterou organizuje pražský magistrát, si klade za cíl podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, jež v praxi povedou ke zlepšování životního prostředí, zvyšování kvality života a celkové prosperity v Praze.

Konference pod záštitou radní hl. m. Prahy Jany Plamínkové s mottem „Spolupracujme na prosperující a udržitelné Praze“ se uskuteční 31. října 2018 v Národní technické knihovně (NTK). Bude rozdělena na dopolední blok přednášek s panelovou diskusí, dva odpolední bloky s devíti workshopy a prezentaci organizací poskytujících služby v oblasti EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), a to formou stánků a osobní prezentace v rámci přestávek na kávu a na oběd.

Konference představí témata: udržitelné fungování firem a úřadů, odpovědné zadávání veřejných zakázek, ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie, korporátní udržitelnost a odpovědnost (CSR), komunitní projekty, spolupráce s neziskovým sektorem a s aktéry EVVO.

Součástí bude prezentace firem, úřadů a organizací poskytujících služby v oblasti EVVO, celkově budou připraveny prezentace více jak 30 organizací. Pro účastníky je připravena také burza pomůcek, literatury a informací k tématu.

Organizátorem celé konference je Magistrát hlavního města Prahy, realizátorem Ekocentrum Koniklec. Odborným garantem konference je Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti VŠE v Praze. Partnerem managementu udržitelnosti konference je společnost POTEX.