V posledních letech dochází ke změnám klimatu, které mají zejména ve velkých městech velký vliv na život jejich obyvatel. Řada velkých evropských měst se na jedné straně potýká s akutním nedostatkem  pitné vody, což je důsledek suchých let a na druhé straně jsou města zaplavována přívalovými srážkami, které díky akutnímu nedostatku zasakovacích ploch nedovolují doplňování hladiny spodní vody. Dalším faktorem, se kterým se velká evropská města potýkají, je nedostatek městské zeleně, která by obyvatelům poskytovala ochranu před sluncem, což způsobuje zejména v letních měsících zdravotní problémy u ohrožených skupin obyvatel například dehydratace u malých dětí a seniorů. Nedostatek zeleně ve městě jde ruku v ruce a akutním nedostatkem hladiny spodní vody, který se rok od roku stále více prohlubuje.

Celodenní akce Voda a zeleň ve městě, která se bude konat 27. června 2018 v parku Stromovka, má za cíl formou interaktivních workshopů představit návštěvníkům, jaký význam má pro ně samotné městská zeleň a obsah vody v půdě a jakým způsobem se jich dotýká nedostatek těchto dvou veličin a jak je mohou ovlivnit ve prospěch svého zdraví a samotné přírody. Příchozí se například dozví o koloběhu vody v přírodě, o významu obsahu vody v půdě, o významu vody pro člověka v souvislosti s pitným režimem, o využití dešťové vody v městském prostředí, o důležitosti zelených ploch ve městě, jakým způsobem ovlivňuje každodenní chování obyvatel stav naší krajiny a mnoho dalších zajímavých informací.

Dopolední blok této akce bude určen převážně pro skupiny dětí MŠ a ZŠ. Odpolední blok bude určen pro rodiny s dětmi a další návštěvníky parku Stromovka.


více informací k tématům na webových stránkách: