Magazín o ekologické výchově v Praze vychází letos již druhým číslem a zajímavé čtení a informace v něm najdou všichni, které tato oblast zajímá: od odborníků v EVVO, pedagogů a lektorů, úředníků, rodičů po nadšence do přírody nebo „jen“ náhodné čtenáře.

Letošní druhé číslo se věnuje tématu jídla, zdraví, šetrnému pěstování potravin, místní produkci, neplýtvání jídlem, komunitním zahradám, ale i včelám nebo vztahu české a zahraniční EVVO. O problematice plýtvání s jídlem, o zachraňování vyhazované zeleniny, nebo o projektu Paběrkování jsme si povídali s paní Annou Strejcovou. 

Dana Kapitulčinová se ve svém článku zamýšlí nad zdravou výživou, dopadem stravování na životní prostředí a představuje kalkulačku tzv. Nutriční stopy a celý koncept přístupu k počítání dopadu konkrétních jídel na životní prostředí. V článku Jana Moravce se můžete dozvědět o skrytých i odkrytých krásách v lomech Dalejského a Prokopského údolí. Zajímá-li Vás, jak se žije včelám v Praze, začtěte se do poutavého článku Petry Fišerové, která Vám přiblíží problematiku městského včelaření. Mezi četnými pozvánkami a informacemi o zajímavých projektech ekovýchovných spolků v Praze naleznete například reportáž z mezinárodní konference Děti v permakultuře, která se zabývala důležitým tématem pobytu dětí venku a v přírodě.

V tomto čísle, jako v každém dalším čísle, naleznete také rubriky informující o dění v oblasti ekologické výchovy v Praze, o aktuálních programech a projektech ekovýchovných organizací a rovněž kalendář akcí s výběrem seminářů, workshopů a jiných aktivit v nejbližších týdnech v Praze.

Po úspěšném zavedení nové rubriky „Přehled významných dnů“ v minulém čísle naleznete tuto rubriku i v tomto aktuálním čísle.


Dosud vydaná čísla (elektronické verze v PDF formátu):