Na stánku OCP pro vás bude připraveno mnoho informačních i jiných materiálů a zároveň i řada soutěží a dalších aktivit pro všechny.
Těšit se můžete mj. na následující aktivity:

  • Křížovky s přírodní tématikou - jedná se o křížovky, které budou rozdělené podle tří hlavních ekosystémů – ekosystém lesa, ekosystém vody a ekosystém louky. K jednotlivým ekosystémům jsou navázaní živočichové, které děti budou muset rozpoznat a jejich název poté zapsat do tajenky. Výsledkem tajenky bude slovo, které souvisí s přírodou. Křížovky budou vhodné pro děti od 6 let.
  • Přiřazování stop – pro mladší ročníky bude připravena hra, kde budou muset spojit stopu s příslušným živočichem, ke kterému patří. Zábavnou hrou se tak děti naučí rozpoznávat stopy zvěře.
  • Přiřazování listů a plodů – pro mladší ročníky bude připravena hra, kde budou muset spojit list s příslušným plodem, ke kterému patří. Zábavnou hrou se tak děti naučí rozpoznávat základní druhy našich dřevin
  • Poznávačka ptáků - pro milovníky ptačí říše bude připravena poznávačka ptáků, které mohou potkat v pražské přírodě.
  • Společenská pohybová hra Pražský twister – tato společenská hra byla inspirována známou hrou Twister. Jedná se o základní mapu Prahy, na které budou vyznačené barevné body s názvem přírodního úkazu v dané lokalitě. Použity budou následující přírodní útvary: přírodní parky (hnědá barva), zvláště chráněná území (zelená barva) a vodní díla (modrá barva). Součástí hry budou dále velké dřevěné kostky. Jedna z kostek bude označovat část těla, která se bude přemísťovat a další z kostek bude určovat přírodní oblast, kam se bude daná část těla přemísťovat. Zábavnou hrou se tak obyvatelé Prahy mohou naučit, kde najdou vybrané přírodní útvary. Hra je vhodná pro zájemce od 7 let.

Pro každého účastníka soutěží bude k dispozici drobná odměna.

Kromě soutěží budou mít pro vás pracovníci odboru ochrany prostředí přichystáno velké množství informačních materiálů, například o pražských parcích a zahradách, lesích a lesoparcích, naučných stezkách a chráněných územích v Praze. K dispozici budou také nové infomateriály prezentující připravené trasy Prahy, tematicky zaměřené na památné stromy, pražské potoky nebo méně známé přírodní lokality.