Letošní třetí číslo je, stejně jako dosud vydaná čísla, určeno široké čtenářské skupině, které oblast environmentálního vzdělávání, osvěty a ochrany přírody zajímá, od odborníků v ekovýchově, pedagogů a lektorů, úředníků, rodičů po milovníky pražské přírody.

Tematicky číslem o půdě navazujeme na číslo předchozí, jejímž tématem bylo jídlo, pěstování nebo místní potravinová soběstačnost. Tato témata spolu velmi úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují, stejně jako náš vztah a přístup k nim.

Můžete si přečíst zajímavý rozhovor s panem Janem Vopravilem z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy o kvalitě půdy a vztahu k půdě, v článku antropologa a historika přírodních věd Marco Stelly se podíváme na půdu více do hloubky, do symboliky půdy pro člověka a historie využívání půdy. V dalších článcích se pak můžete dozvědět o historii půdy v Praze a v konkrétních lokalitách, např. na území Přírodního parku Šárka – Lysolaje, nebo o projektu Nadace pro půdu, která pomocí odkupů „zachraňuje“ půdu před jiným využitím nebo před degradací.

Pestrou mozaiku projektů, aktivit a akcí naleznete v tradičních rubrikách „Co se děje v …“ a rovněž v Kalendáři akcí.

Z mnohých zajímavých událostí a aktivit bychom Vás rádi upozornili na výroční Krajskou konferenci EVVO pro firmy a veřejnou správu, která se bude konat ve středu 31. října. Pro učitele základních a středních škol v Praze se připravuje a od 1. listopadu startuje Specializační studium pro školní koordinátory EVVO.

Také v tomto čísle naleznete rubriku „Přehled významných dnů" s výčtem významných dnů a výročí v oblasti životního prostředí od září do začátku prosince.

Informujeme čtenáře, že od tohoto čísla má náš časopis vlastní webové stránky s přehledem a archívem dosud vydaných čísel na www.prazskaevvoluce.cz, kde si můžete i napsat o pravidelné upozornění o vydání nového čísla.