Program pro mateřské školy a první třídy základní školy nese název „Žilo, bylo jedno město.“ Program má podobu interaktivního divadla, kterým provází postavička Chytrého prince. Děti sami mají možnost zasahovat do dění a tím se nenásilnou formou naučí, které extrémní klimatické jevy nás mohou potkat a jak se na ně připravit. Tak jako v jiných pohádkách, i na konci této pohádky čeká prince svatba s krásnou princeznou. Program probíhá přímo v prostorách škol. Pro děti základních škol je navíc připraven program s využitím interaktivní tabule.

Program pro I. stupeň základních škol s názvem „Stavitelé města I.“ je určen pro děti druhých až třetích tříd. Program je koncipován do 4 výukových hodin. Žáci si pomocí aplikace na interaktivní tabuli vyzkoušejí přestavět město, které bylo zasaženo dopady změny klimatu (vlny horka, sucho, přívalové deště). V rámci práce s touto aplikací poznají, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat.

Program pro I. stupeň základních škol je nazván „Stavitelé města II.“ a je koncipován do 8 výukových hodin. Tento program je určen pro žáky čtvrtých až pátých tříd. Žáci nejprve pracují se simulační deskovou hrou, díky které se snaží sestavit město, které bude odolné vůči hrozbě extrémních klimatických jevů. Poté si žáci sami v okolí školy či v samotném areálu školy navrhnout adaptační opatření, které následně zašlou hodnotitelské komisi. Z došlých adaptačních návrhů budou hodnotitelskou komisí složenou ze zástupců Magistrátu hlavního města Prahy vybrána 3 opatření, na jejichž realizaci získají vybrané školy 10 000 Kč.

Pozn.: Zadání a realizace těchto výukových programů je jedním z řady opatření přijaté Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

Více informací k programům a přihlášení najdete na stránkách evp.adaptacepraha.cz nebo na stránkách http://www.ekocentrumkoniklec.cz/adaptace-prahy-na-zmenu-klimatu/