Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 115
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další |
 • 13. 5. 2010 Akce hlavního města Prahy a městských částí ke Dni Země
  Na přelomu měsíců dubna a května se v 19 pražských městských částech uskuteční další ročník informačně-osvětové kampaně pro veřejnost. Akce proběhne ve dnech 19. dubna – 15. května 2010 v rámci oslav Dne Země, který připadá každoročně na 22. dubna. Stěžejním tématem bude tradičně problematika nakládání s odpady v Praze.
 • 16. 2. 2010 Pražští prvňáčci se již sedmým rokem seznamují s odpady a jejich využitím
  V současné době probíhá rozvoz tašek s informačními materiály k odpadům, které obdrží žáci 1.tříd na pražských základních školách.
 • 23. 11. 2009 Krajská konference EVVO 2009
  Letos byla konference určena především pro školy, školská zařízení, jejich zřizovatele a organizace se školami spolupracujícími v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
 • 5. 6. 2008 Dětský den ve Stromovce
  Již tradičně se konala na osvědčeném místě uprostřed rozkvetlé Stromovky oslava dne, který také letos patřil všem dětem
 • 27. 9. 2007 Poradní skupina Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Praze - první jednání
  Dne 21. září 2007 byla jmenována Odborem ochrany prostředí Poradní skupina Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Praze, která bude zastávat poradní, námětovou a kontrolní úlohu při realizaci cílů a úkolů z Koncepce EVVO pro Prahu a navazujících Akčních plánů KK EVVO. Její první jednání proběhlo v úterý 25. září 2007.
Celkový počet: nejméně 115
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další |

Tiskové zprávy hl. m. Prahy