[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ] 

Pražské studánky - Vinořská - fotogalerie

Popis:

Stavebně velice neobvyklá studánka. Tvoří ji zděná kobka 70 x 60 cm, přístupná po deseti schodech. Kobka je uzavřena dřevěnými neuzamčenými dveřmi v celé její výši (1,5 m). Vpravo před dveřmi do kobky ve zdi výklenek 45 x 30 cm, 27 cm hluboký. Na stěně kobky proti dveřím plochý kovový kříž. Vlastní studánka je 70 cm hluboká, hladina 17 cm pod dolním okrajem vstupu. Strop studánky přechází v členitý sokl, na kterém kovový kříž s Kristem a reliéfem Panny Marie. Celý objekt v roce 2007 nově žlutobíle nabarven.

Pražské studánky - Vinořská studánka, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha - Vinoř
Katastrální území:
Vinoř
Upřesnění polohy: Studánka se nachází v ul. Urbanická pod vinořským kostelem, při zahradě domu čp. 17.

 

 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Níže v údolí Vinořského potoka další studánky: Gotická, Pod hrází, Dolní. V bezprostřední blízkosti studánky kostel sv. Kříže (nemovitá kulturní památka) a jen o něco dále další památkové objekty na Vinořském náměstí (fara, sousoší sv. Jana Nepomuckého). Nedaleko studánky prochází žlutá turistická značka z Vinoře do Satalic.
(aktualizováno 2007)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 152)
· Tesař O., Součková M.:  Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o., Praha 1995
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987(str. 9)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24)

 


Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a poměrně vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to o cca 10%.
V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově zvýšené počty koliformních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: obsahy dusičnanů a také počty koliformních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody