[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - U Doušů - fotogalerie

Popis:

Poměrně velká jímka mírně lichoběžníkového půdorysu cca 120 x 230 cm, zastřešená rovnou střechou. Přístup dřevěnými dvířky (75 x 75 cm) z ulice. Jímka 135 cm hluboká, nad hladinou ještě 1 m prostor. Voda odtéká rovnou do kanalizace.

Zajímavosti: 
Obecní studánka.
Vodu údajně využívá (využívalo?) ruzyňské letiště.

POLOHA

orientační mapka Prahy - studánka U Doušů

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Přední Kopanina
Katastrální území:
Přední Kopanina
Upřesnění polohy: V Přední Kopanině v ul. Do roklí pod zahradou čp. 34

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

V Přední Kopanině též studánka Pod Juliánou.
Nedaleko začíná žlutá turistická značka do Statenic.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura: 
Filip Bedřich: Podzemní vody a prameny v okolí Kladna - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 8, sv. 168 – VÚV, Praha 1957 (str. 41)
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 5)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22, 35, 70)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Bohužel v podzemní vodě z této studánky jsou nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a bakterií Escherischia coli, což indikuje možnou přítomnost fekálního znečištění v okolí tohoto pramene.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je okolo 2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Trendy: počty fekálních a koliformních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.