Publikace o studánkách:

 • Bartoň Jiří a kol – Otvírání studánek – O Kunratickém lese, jeho studánkách, památkách a okolí – Městská část Praha – Kunratice (Praha 1999)
 • Bucharovič Stanislav, Wieser Stanislav - Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Libri (Praha 2001)
 • Filip Bedřich - Podzemní vody a prameny v okolí Kladna - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 8, sv. 168 - VÚV (Praha 1957)
 • Hydrologická ročenka ČR - ČHMÚ (Praha 1993)
 • Kadlecová Renáta, Žák Karel - Krasové prameny Českého krasu - In: Český kras XXIV - Muzeum Českého krasu (Beroun1998)
 • Kovařík Petr - Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN (Praha 1998)
 • Podvolecký František - Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 - VÚV (Praha 1934)
 • Tesař O., Součková M. - Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o. (Praha 1995)
 • Ureš Eduard – Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis (1983 ?)
 • Ureš Eduard - Studánky Velké Prahy - Portál č. 32 (Praha 1987)
 • Veger Jaromír - Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka (Praha 1993)
 • Zavřel Jan – Vody podzemní a povrchové – In: Zavřel Jan a kol. - Pražský vrch Petřín – Paseka (Praha a Litomyšl 2001)

 

Publikace jiné:

 • Broncová Dagmar (editor) – Kniha o Zličínu a Sobínu – Milpo (Praha 2005)
 • Dragoun Zdeněk a kol. - Břevnovský klášter - OSWALD (Praha 1993)
 • Eberl Zdeněk, Petrovský Vladimír - Historický místopis Prokopského údolí - vlastním nákladem (Praha 1979)
 • Holec František a kol - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí - Svoboda (Praha 1988)
 • Just Tomáš a kol. - Trojská kotlina - příroda a památky - 01/30 ZO ČSOP Troja (Praha 1996)
 • kol – Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – III díl – Libri (Praha 2003)
 • Kovanda Jiří a kol - Neživá příroda Prahy a jejího okolí - Academia, Český geologický ústav (Praha 2001)
 • Lašťovka M., Ledvinka V. a kol. - Pražský uličník 1., 2. díl - Libri (Praha 1997, 1998)
 • Nemovité kulturní památky Hlavního města Prahy – operativní seznam – svazek II - ?? (Praha ??)
 • Němec Jan a kol. - Chráněná území ČR 2 - Praha - AOPK ČR (Praha 1997)
 • Pacáková-Hošťálková Božena a kol - Pražské zahrady a parky - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (Praha 2000)
 • Petrovský J. - Některá nová zjištění o plastikách na košířské Cibulce - In: Staletá Praha XVI - PSSPPOP (Praha 1986)

 

Novinové články:

 • „ht“ - Brontosaurus u Haltýře - Večerní Praha 25. 8. 1988
 • Jelínek Jan - Žofinka nezanikla - Rudé právo 4. 6. 1983
 • Kolářová B. - Studánkář - Večerní Praha 23. 8. 1982
 • Kopš Jaroslav - Pražské minerálky z Braníka a Podolí - Večerní Praha 8. 9. 1976
 • Kváčková Radka, Kovařík Petr - Pátrání po pražských pramenech - Svobodné slovo 30. 12. 1984
 • „mon“ - Studánka z pověstí bude opět čistá - Rudé právo 20. 10. 1992
 • Ureš Eduard - Pražské studánky - Lidová demokracie 4. 8. 1977
 • Vlašimská Zdena - Petřinka opět otevřena - Národní výbor č. 23, 1988
 • ?? - Pramen Petřinka přestal vyvěrat - MF Dnes 24. 9. 1997
 • ?? - Slzy lesa - Večerní Praha 28. 4. 1980

 

Kurzívou uvedeny tituly, které nejsou na kartách jednotlivých studánek citovány, protože vycházejí z Vegera nebo Ureše a nepřináší žádné podstatné nové informace.