[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Markéta - fotogalerie

Popis:

Nepravidelně kruhová tůň o průměru cca 110 cm a hloubce 25 cm, obložená kameny. Místy okraj překryt betonovými destičkami. Velmi silný pramen. Zarostlé.
Název též Trčkův pramen.

Zajímavosti:
E. Ureš považoval tenhle pramen ze ”jednu z nejpřirozenějších studánek v Praze”.
Odtok ze studánky je vyveden do zahrady domu č.p. 75, kde tvoří jakousi druhou studánku (nádržku).

orientační mapka Prahy - studánka Markéta

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Nebušice
Katastrální území:
Nebušice
Upřesnění polohy:
Těsně za zahradou domku č.p. 75 v Nebušickém údolí, u její zadní branky do lesa  (na jižním úpatí vrchu Gabrielka).

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje.
Nedaleko studánky prochází žlutá turistická značka z Nebušic na Jenerálku.
Poblíž studánka Záveská.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura: 
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 152)
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 7)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22, 35)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – hořečnato – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky opakovaně naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, které mohou indikovat průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce naměřeny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 1 l/s a tato vydatnost se s časem zvyšuje, což je u pražských studánek
výjimečný jev.

Trendy: počty koliformních bakterií klesají, takže lze konstatovat, že snad pomalu dochází k ustávání přítoku
znečištěné vody do studánky.