Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 140
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 20. 4. 2022 17. ročník oslav Dne Země v Praze proběhne na Kampě
  Tématem letošních oslav naplánovaných na 5. května je Hmyz v městské přírodě. Akce se uskuteční v čase 9 – 18 hod., vstup na akci je ZDARMA.
 • 20. 4. 2022 City Nature Challenge 2022
  I letos se bude konat celosvětová výzva City Nature Challenge. Jedná se o výzvu, kde mezi sebou soutěží města po celém světě v počtu pozorování přírody v určitém časovém úseku. Letos bude tato výzva probíhat ve dnech od 29. dubna do 2. května 2022Hlavním organizátorem na území hl. m. Prahy je Národní muzeum, hl. m. Praha kampaň finančně podpořilo.
 • 17. 3. 2022 Materiály a jejich využití byly vždy jedním z klíčových témat ekologické výchovy, mění se však pohled na to, jak s tématem pracovat.
  Materiály a jejich využití byly vždy v hledáčku a jedním z klíčových témat ekologické výchovy, snad pro jejich fyzickou podstatu, uchopitelnost a blízkost v našem každodenním životě. Mění se však pohled na to, jak s tématem pracovat. Důležitější než to, jak odpady třídit, je, aby odpady vůbec nevznikly, tedy předcházet jejich vzniku. K tomu patří také recyklace a upcyklace, kdy dáváme věcem druhou šanci. Praha si v lednu tohoto roku schválila strategii cirkulární ekonomiky. Metropole se tak touto strategií hlásí k principům oběhového hospodářství a k průběžnému snižování své ekologické a uhlíkové stopy.
 • 11. 3. 2022 Zveme vás na seminář Hrr na mor 2022 Praha
  Včelaři! Stále váháte, zda si máte nechat vyšetřit svá včelstva na mor včelího plodu? Bojíte se této nebezpečné nákazy a nemáte proto odvahu podívat se pravdě do očí? Nebo si myslíte, že zrovna Vás se toto nebezpečí netýká, protože děláte vše, abyste svá včelstva před MVP uchránili, a nevidíte proto důvod zapojit se do plošného vyšetření včelstev? Bezplatný veřejný seminář pro včelaře i všechny zájemce o problematiku MVP se uskuteční dne 16. března 2022 v Zastupitelském sále Magistrátu HMP na Mariánském náměstí v Praze 1 od 17:00. Jste srdečně zváni!
 • 11. 3. 2022 Realizace autorského dětského hřiště v parku na vrchu Vítkově
  Projekt zahrnoval také propojení cesty pod mostem Sokol vedoucí jižním svahem, včetně revitalizace okolních dřevinných porostů v jižních svazích vrchu Vítkova a byl zrealizován v druhé polovině roku 2021 a na přelomu roku 2021 a 2022.
 • 2. 3. 2022 Projekt rekonstrukce prostoru mezi Gotthardskou bránou a bývalým bubenečským nádražím
  Stávající parková komunikace je ve špatném technickém stavu s nevyhovujícím asfaltovým povrchem a vybaveností mobiliářem. Rekonstrukce zahrnuje změnu povrchů zpevněných pěších komunikací souběžných s hlavní obvodovou asfaltovou komunikací podél Psí louky. Součástí rekonstrukce je i obnova předprostoru studánky a vybavenosti mobiliářem.
  S
  tavba bude zahájena v polovině března a předpokládaný konec stavby je plánován na konec května.
 • 1. 3. 2022 Revitalizace koryta Botiče v Záběhlicích
  Předmětem projektu je revitalizace koryta Botiče v délce cca 300 m. Úprava tohoto nejvýznamnějšího pražského potoka bude spočívat v rozšíření koryta Botiče odtěžením jeho levého břehu a ve zpevnění erodovaných partií břehů těžkou balvanitou rovnaninou – především pak pravého břehu.
 • 1. 3. 2022 Zámecký rybník v Čakovicích je napuštěn
  Rybník, který je nedílnou součástí zámeckého parku, byl v loňském roce odbahněn a prošel kompletní rekonstrukcí. Dnes je hráz rybníka opravená a opevněná kamennou dlažbou a podemleté břehy jsou stabilizované balvanitou rovnaninou.
 • 24. 2. 2022 Rozšiřujeme síť nádobového sběru jedlých olejů a tuků v Praze
  Informace o průběhu a postupném rozšiřování sběru použitých jedlých olejů a tuků na území hl. m. Prahy.
 • 18. 2. 2022 Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další období
  Hl. m. Praha ve spolupráci s Městskou policií i pro další období, tj. od prosince 2021 na období 3 let zajistilo fungování sběrného místa, kde je umožněno zástupcům Městské policie Praha odložit injekční jehly a stříkačky z aplikace omamných a psychotropních látek.
Celkový počet: nejméně 140
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha IV

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud