Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 140
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 9. 3. 2023 Informační seminář Revize kotlů a spalinových cest jako významná součást Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO)
  Na základě podnětu odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy se dne 8. března 2023 konal v Zastupitelském sále Magistrátu hl. města Prahy odborný informační seminář pro OZO (odborně způsobilá osoba), revizní techniky a kominíky. Tento seminář se uskutečnil na základě opatření z Akčního plánu PZKO 2020+, Aglomerace Praha, I. část , závazná opatření (PZKO_2020_2_Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva_Oslovení místních OZO, provádějících kontroly, revizních techniků a kominíků s žádostí o spolupráci).
 • 14. 2. 2023 Oprava vyhlídkové cesty podél Hostivařské přehrady
  V polovině února 2023 byla zahájena kompletní oprava vyhlídkové cesty podél pravého břehu Hostivařské přehrady. Veškeré práce by měly být dokončeny nejpozději v červnu 2023. Po dokončení staveb (vyhlídkové cesty i dodatkového bezpečnostního přelivu) bude opět volný průchod podél Botiče a Hostivařské přehrady v plném rozsahu od Hostivaře až do Petrovic. 
 • 8. 2. 2023 Na vybraných pražských sběrných dvorech se sbírá stále větší množství použitých tiskových kazet
  Informace o sběru použitých tiskových kazet na 3 pražských sběrných dvorech od Asociace renovátorů tonerů za rok 2022.
 • 7. 2. 2023 Zájemcům jsou k dispozici další 4 online přednášky k tématu ochrany klimatu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
  Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Návazně byly připraveny s podporou hl. m. Prahy další dvě v roce 2021 a tři v roce 2022 a nově na začátku roku 2023 byly připraveny další 4 online přednášky k tématu ochrany klimatu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Nové i starší přednášky jsou online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.
 • 7. 2. 2023 Speciální fytopatologické průzkumy v parku Stromovka
  Pražský park Stromovka je jedním z největších, nejstarších a nejvíce navštěvovaných parků v České republice. Je proto naprostou nutností zajistit v tomto parku profesionální péči o dřeviny, která, ač ji běžný návštěvník parku pravděpodobně téměř nezaznamená, zajišťuje odpovídající úroveň bezpečnosti a dlouhodobou udržitelnost dřevin v přírodně a památkově chráněném parku královská obora Stromovka.
 • 2. 2. 2023 Reuse na školách - opravárenské dílny pro veřejnost na SOŠ Jarov
  Hlavní město Praha ve spolupráci se Střední odbornou školou Jarov připravili kurz oprav drobného nábytku pro veřejnost.
 • 31. 1. 2023 Praha má zpracovaný Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy
  V návaznosti na požadavek vodního zákona vyhotovilo hlavní město Praha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy (dále jen Plán pro sucho). Připravený a schválený dokument je nyní zveřejněn na webových stránkách města.
 • 30. 1. 2023 Oprava opevnění Branického potoka
  V rámci revitalizace bude koryto potoka stabilizováno kamennými prahy a těžkou balvanitou rovnaninou s vyklínováním. Koryto tak bude stabilizované, mělčí, příčně a podélně diverzifikované, což ocení některé druhy vodních živočichů.  Realizace proběhne v období leden až březen 2023.
 • 24. 1. 2023 Pražané v roce 2022 odevzdali do sběrných nádob 15 004 kg baterií
  Do nádob na 19 sběrných dvorech hl. m. Prahy jsme v roce 2022 vytřídili 15 004 kg použitých baterií. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější!
 • 24. 1. 2023 Informace o průběžném plnění některých opatření Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+) za rok 2022
  Aktivity realizované v roce 2022 v rámci průběžného plnění opatření PZKO - např. webinář k problematice přihlašování do ISPOP (školení úředníků ORP hlavního města Prahy), spolupráce s městskými částmi hl. m. Prahy týkající se stížností na obtěžování kouřem, pokračování tzv. kotlíkových dotací z finančních prostředků EU (výzva pro žadatele vyhlášena v průběhu května 2022), spolupráce OCP MHMP s jednotlivými ÚMČ P1-22 při informování o plnění opatření dle Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), pracovní návštěvy v lokalitách PZKO Praha CZ 01, plnění vybraných závazných a podpůrných opatření dle AP PZKO 2020+.
Celkový počet: nejméně 140
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha V

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud