Zprávy, novinky celopražské (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 4. 1. 2022 4. vydání Pražské EVVOluce roku 2021 se věnuje zimě, sněhu, ledu, a to vše ve spojitosti s Prahou.
  Kde v Praze je možné legálně jezdit na běžkách, sáňkovat či bobovat a patří mezi povolené sporty v hlavním městě i sjezdové lyžování a snowboarding? Je zima pouhým nutným zlem a obdobím, kdy si příroda dává nucenou technickou odstávku? Pohled na zimu z pohledu pražského lesníka nebo zvířecích obyvatel pražské ZOO. Jak se Praha vypořádává se zimou z pohledu elektřiny nebo správy komunikací, a jak funguje nový kompostér v Pražské tržnici? A také „Tři lekce z covidového období pro environmentální výchovu“ a nakonec i tradiční rubriky -  ekovýchovné akce a projekty v Praze, kalendář akcí, tradiční procházka pražskou přírodou.
 • 22. 12. 2021 Konzultační setkání řešitelů vybraných výzkumných projektů v oblasti adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu
  Odbor ochrany prostředí MHMP uspořádal dne 2. 12. 2021 v prostorách Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy v přízemí Škodova paláce konzultační setkání, na kterém řešitelé vybraných výzkumných projektů v oblasti adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu informovali o průběžných postupech a dílčích výsledcích vybraných projektů.
 • 18. 12. 2021 Informace ke školnímu sběru papíru, plastů a kovů v roce 2021
  Od 1. 1. 2021 nastávají všem školám na území hl. m. Prahy, které organizují tzv. školní sběr, nové povinnosti vyplývající z nového zákona o odpadech. Aktualizace článku k 1. 4. 2021.
 • 15. 12. 2021 Reuse dny v Praze
  Zvrátit klimatickou krizi je současnou celosvětovou výzvou. Každý kontinent, stát i metropole mají svou vizi, kam v rámci této problematiky směřovat. I Česká republika si uvědomuje své závazky vůči klimatu, proto se připojila k evropské Green Deal, v květnu roku 2021 vydala Klimaplán, jehož součástí je zároveň Strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.
 • 15. 12. 2021 Praha životní prostředí - Rychlé informace 2/2021
  Praha životní prostředí  - Rychlé informace – je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 2/2021 (vyd. 12/2021) jsou vybrané informace k tématům výroba a spotřeba pitné vody v Praze, ochrana klimatu a Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 (COP26 Glasgow, udržitelná energetika, cirkulární ekonomika, Kotlíkové dotace 2021plus, adaptační opatření v pražské přírodě), produkce odpadů v Praze, klíšťata (výskyt Lymeské boreliozy) v Praze a ekologická výchova v Praze.
 • 15. 12. 2021 Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2022
  Informace k mobilnímu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2022
 • 13. 12. 2021 Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora
  Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů hl. m. Prahy. Jedná se o nadstandardní placenou službu, která je na základě značného zájmu rozšířena a pokračuje.
 • 2. 12. 2021 První etapa výsadeb v okolí dětského hřiště Koníček
  V listopadu 2021 proběhla první etapa výsadeb v okolí dětského hřiště Koníček. Bylo vysázeno 67 vzrostlých stromů. Kmeny stromů jsou ve Stromovce již tradičně natřeny osvědčeným ochranným dvouvrstevným nátěrem Arboflex.
 • 26. 11. 2021 Svoz komunálního odpadu, provoz sběrných dvorů hl. m. Prahy a dalších zařízení v období vánočních svátků a na přelomu roku
  Informace ke svozu komunálního odpadu, změnám provozní doby na sběrných dvorech hl. m. Prahy i u dalších zařízení v období vánočních svátků 2020 a na přelomu roku 2021/2022.
 • 25. 11. 2021 Zájemcům jsou k dispozici další 2 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
  Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Nově byly v roce 2021 připraveny s podporou hl. m. Prahy další 2 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Přednášky jsou nyní online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha 2021

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud