Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 18. 9. 2023 Nová vyhláška hl. m. Prahy omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích
  Hl. m. Praha chce v souladu s přijatým Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) snížit imisní zátěž obyvatel znečišťujícími látkami, kterou významným způsobem ovlivňuje i spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích.
 • 15. 9. 2023 Program Čistá energie Praha 2022 - 2023
  Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech s důrazem na potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu.
 • 15. 9. 2023 Zářijové číslo Pražské EVVOluce v roce 2023 – Jídlo a suroviny
  Podzimní číslo našeho časopisu o ekovýchově v Praze věnujeme tématu jídla, lokálnosti a udržitelnosti v rámci této problematiky a tématům souvisejícím.
 • 14. 9. 2023 Školám a dalším subjektům jsou od září 2023 k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2023/2024
  Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů. Od školního roku 2018/2019 jsou zastoupeny výukové programy tematicky se zabývající změnou klimatu a adaptací na tuto změnu.
 • 12. 9. 2023 Novinky v třídění odpadu
  Informace k novinkám upravujícím složení venkovních stanovišť tříděného odpadu na území hl. m. Prahy
 • 5. 9. 2023 Krajská konference o ekovýchově v Praze 2023 – biodiverzita v Praze
  Tématem 14. pražské krajské konference EVVO bude Biodiverzita aneb bohatství života v Praze. Konference je určena pro pedagogy škol, lektory EVVO, ekoporadce a všechny, které zajímá ekovýchova a téma biodiverzity ve městě. Konferenci bude možné sledovat i online. Záznam bude streamován a poté uložen k pozdějšímu zhlédnutí příspěvků.
 • 1. 9. 2023 Pražané mohou nově hodnotit kontejnery na tříděný odpad a posílat městu podněty na zlepšení
  Webová aplikace "Moje Praha – Odpady" nabízí uživatelům řadu užitečných informací k třídění odpadu v Praze. 
 • 12. 7. 2023 Otevření nových sběrných dvorů hl. m. Prahy
  V červenci 2023 byly otevřeny dva nové sběrné dvory hlavního města Prahy. Celkový počet sběrných dvorů na území města je nyní 20.
 • 4. 7. 2023 Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2023
  Praha životní prostředí  - Rychlé informace – je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2023 (vyd. 6/2023) jsou vybrané informace k tématům: naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 v jednotlivých oblastech (adaptace na klimatickou změnu, udržitelná energetika, cirkulární ekonomika, udržitelná mobilita ...), péče o přírodu, krajinu a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí), nakládání s odpady od občanů v Praze, využití území, Místní Agenda 21 v městských částech hl. m. Prahy a ekologická výchova v Praze.
 • 20. 6. 2023 Voda je život 2023 v parku Přátelství
  13. června 2023 proběhla v parku Přátelství v Praze 9 celodenní akce pro veřejnost s názvem Voda je život 2023.
  Akce představila veřejnosti různá témata týkající se adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Nosným tématem celého dne byla důležitost vody ve městě. V tomto duchu se nesla také fotografická soutěž, jejíž vyhlášení proběhlo v odpoledních hodinách na akci samotné.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha V

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud