Jedná se o část Růžového sadu od horní stanice lanové dráhy, podél Hladové zdi až ke Květnici a dále pak směrem k ulici Šermířská. Důvodem realizace byla zejména oprava nefunkčních inženýrských sítí, které vedou pod hlavní cestou a není možné provést jejich opravu. Dalším hlavním důvodem bylo narovnání majetkových vztahů a odstranění provizorních a nefunkčních staveb a obnova povrchu cest

Stávající nepropustné povrchy z raženého betonu a asfaltu budou s ohledem na památkovou ochranu lokality nahrazeny propustnými mlatovými povrchy a žulovou dlažbou. Jako sdružená investice bude položena i nová kanalizace k objektu Štefánikovy hvězdárny. Dále dojde k výměně stávajícího vodovodního potrubí, které z důvodu průsaků nemohlo být využíváno.

Budou doplněny i přípojky pro automatické závlahy a do prostoru budou přidána i pítka a mlžítko, které v této lokalitě dosud nejsou. Stávající nesourodý a dosluhující mobiliář bude nahrazen jednotným typem (lavičky, koše, veřejné osvětlení). Dále bude nahrazeno stávající oplocení z vlnitého plechu, které bylo na mnohých místech poškozené, novým plotem z tahokovu. Součástí realizace je rozšíření záhonů růží o dalších 330 ks sbírkových růží, výsadba 27 listnatých stromů a cca 350 ks různých keřů