Zahradníci zajišťující stálou údržbu zahrad a externí dodavatel od prosince postupně ošetřili přes 2 000 ovocných stromů − jabloní, hrušní, třešní, slivoní, myrobalánů a mandloní. Samotný řez se řídí podle věkové kategorie, druhu a odrůdy dotčeného stromu. Každá odrůda má svůj typický habitus, který je nutné respektovat.

U mladých stromků byl proveden výchovný řez, zajišťující jejich zdárný růst a vývoj v dalších letech. Zároveň probíhají kontroly a opravy kotvení stromů včetně úvazků.

U starších stromů byl proveden řez udržovací, spočívající především v odstranění suchých, poškozených, nemocných a nevhodně rostoucích větví. Petřínské sady nejsou produkční a řez stromů tedy není čistě jen ovocnářský, ale bere v úvahu i celkový estetický vzhled stromu

V současné době již začíná Petřín postupně rozkvétat, je tedy nejlepší příležitost se dojít pokochat kvetoucím parkem. Nejlepší výhledy a zároveň i nejvíce ovocných stromů je v Seminářské zahradě.