Upozornění, naše tipy


Parky a zahrady

Letenské sady, ilustrační foto

Celková výměra zahrad a parků na území města činí cca 3965 ha (stav k 31.12.2011), tedy přibližně 8 procent plochy města. V majetku města je přitom přibližně 2 649 ha z těchto ploch, z toho cca 229 ha tvoří parky ve správě Lesů hl. m. Prahy (parky a zahrady patřící do skupiny ploch celopražského významu) a 2420 ha parky ve správě městských částí (plochy místního významu) a plochy ve správě dalších subjektů. Péče o zeleň v hl.m. Praze, tedy i o parky a zahrady, probíhá v současné době dle Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze schválené v roce 2010 (více o koncepci).
Odbor ochrany prostředí MHMP - OCP MHMP (do 4/2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) zajišťuje prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy v souladu s touto koncepcí správu zahrad a parků skupiny ploch celopražského významu a zároveň zastupuje hl. m. Prahu jako vlastníka těchto pozemků

ZAHRADY A PARKY CELOPRAŽSKÉHO VÝZNAMU

 orientační mapka - parky celopražského významu

 

[ Královská obora - Stromovka | komplex zahrad vrchu Petřína /zahrnuje zahradu Nebozízek, Seminářskou zahradu, Růžový sad, Petřínské sady, Strahovskou zahradu a Lobkovickou zahradu/ | zahrada Kinských | Letenské sady | park na vrchu Vítkově | Hradčanské náměstí / bude doplněno/ | Obora Hvězda (parková část) další informace o celém areálu na stránkách Pražská příroda ]


Mezi nejatraktivnější pražské parky a zahrady ve správě městských částí patří např. Vyšehrad, Kampa, Františkánská zahrada, Riegrovy sady, Ladronka, Vojanovy sady.
Více informací o těchto a dalších lokalitách lze získat na stránkách jednotlivých MČ, na Portálu HMP v části k pražským parkům, na stránkách Pražské informační služby nebo např. v aplikaci Praha zelená ( www.prahazelena.cz).


Aktuality z oblasti:

  • 1.6.2021 Koncepční obnova dřevin v parku Stromovka
    Na jaře 2021 byla v parku Stromovka zrealizována obnova významných stromořadí ve Starém parku (37 nových stromů) a v ose Šlechtovka – Výstaviště (64 nových stromů).
  • 20.5.2021 Regenerace pobytových travnatých ploch na dně bývalého rybníka
    V rámci rekonstrukce bývalého dna rybníka v centrální části parku Královská obora Stromovka v letech 2016-2019 došlo k postupné regeneraci travnatých pobytových ploch. Část travnatých ploch musela být nově založena z důvodu stavby rybníků a obnovy cest. Oblíbené pobytové travnaté plochy v centrální části parku Stromovka slouží návštěvníkům parku Stromovka k odpočinku, k setkání s přáteli, k pobytu s dětmi. Trávníkové plochy jsou využívány ke sportovním aktivitám, pozorování vodních ptáků a obojživelníků v okolí vodních ploch . . .
  • 23. února 2014
  • 23. února 2014
(průměr: 3.39; 266 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období