V současné době (stav od 4/2018) je na území Prahy umístěno v lesích a lesoparcích Prahy 8 piknikových míst s ohništěm a dále v parcích 10 piknikových míst s přenosným grilem. Všechna tato místa jsou speciálně označena cedulí s nápisem „Piknikové místo", jejíž součástí je i návštěvní řád. Návštěvníci piknikových míst se musí řídit tímto návštěvním řádem, který mimo jiné obsahuje informace, za jakých podmínek je možné na piknikových místech s ohništěm rozdělávat v ohništi oheň a na piknikových místech s přenosným grilem grilovat.

pikniková místa v pražských lesích a parcích, orientační mapka, stav 9/2016