Součástí sady jsou v současnosti infomateriály o 4 parcích a komplexech parků a zahrad celopražského významu - Komplexu zahradu vrchu Petřína, Královské oboře Stromovce, Letenských sadech a Parku na vrchu Vítkově. Materiály byly připraveny Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP původně v roce 2013 až 2014 s ukončením aktualizace popisů k 6/2014 a následně procházejí periodickou aktualizací. V současnosti jsou k dispozici v tištěné podobě 3 infomateriály aktualizované v roce 2017 - 1. Petřín, 3. Letenské sady a 4. Park na vrchu Vítkově, aktualizace infomateriálu 2. Královská obora Stromovka proběhla naposledy na podzim 2020.

 • 3.11.2020 informační leták č.2 Královská obora - Stromovka
  Informační leták Královská obora - Stromovka (č.2) je součástí sady Parky a zahrady celopražského významu připravené původně Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP v roce 2013 až 2014 a návazně aktualizované na přelomu 2014/2015. Od roku 2016 realizuje Odbor ochrany prostředí MHMP postupně další periodické aktualizace, připravovány jsou verze elektronické i tištěné. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o 4 parcích a komplexech parků a zahrad na území Prahy - Komplexu zahradu vrchu Petřína, Královské oboře Stromovce, Letenských sadech a Parku na vrchu Vítkově.
 • 15.1.2018 informační leták č.3 - Letenské sady
  Informační leták Letenské sady (č.3) je součástí sady Parky a zahrady celopražského významu připravené původně Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP v roce 2013 až 2014 a návazně aktualizované na přelomu 2014/2015. Od roku 2016 realizuje Odbor ochrany prostředí MHMP postupně další periodické aktualizace, připravovány jsou verze elektronické i tištěné. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o 4 parcích a komplexech parků a zahrad na území Prahy - Komplexu zahradu vrchu Petřína, Královské oboře Stromovce, Letenských sadech a Parku na vrchu Vítkově.
 • 19.4.2017 informační leták č.1 Petřín
  Informační leták Petřín (č.1) je součástí sady Parky a zahrady celopražského významu připravené původně Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP v roce 2013 až 2014 a návazně aktualizované na přelomu 2014/ 2015. Od roku 2016 realizuje Odbor ochrany prostředí MHMP postupně další periodické aktualizace, připravovány jsou verze elektronické i tištěné. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o 4 parcích a komplexech parků a zahrad na území Prahy - Komplexu zahradu vrchu Petřína, Královské oboře Stromovce, Letenských sadech a Parku na vrchu Vítkově.
 • 16.10.2014 informační leták č.4 Park na vrchu Vítkově
  Informační leták Park na vrchu Vítkově (č.4) je součástí sady Parky a zahrady celopražského významu připravené původně Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP v roce 2013 až 2014 a návazně aktualizované na přelomu 2014/2015. Od roku 2016 realizuje Odbor ochrany prostředí MHMP postupně další periodické aktualizace, připravovány jsou verze elektronické i tištěné. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o 4 parcích a komplexech parků a zahrad na území Prahy - Komplexu zahradu vrchu Petřína, Královské oboře Stromovce, Letenských sadech a Parku na vrchu Vítkově.