Upozornění, naše tipy

  • V roce 2019 byla zrušena ochrana 3 ks památných stromů, a to lípy srdčité ze „Stromořadí lip v ul. Gagarinova“ (vedeno v evidenci OCP MHMP pod č. 5, jedná se o lípu s pořadovým č. 17 /počítáno od křížení ul. Gagarinova s ul. Lysolajská/, rozhodnutí S-MHMP 2014424/2018 ze dne 9. 1. 2019 s nabytím právní moci 29. 1. 2019), dále „Buku lesního při sz spojce v Oboře Hvězda“, vedeného v evidenci OCP MHMP pod č. 60, rozhodnutí S-MHMP 551952/2019 ze dne 10. 5. 2019 s nabytím právní moci 6. 6. 2019) a „Hrušně obecné pod Vysokou cestou“ (č. OCP 55, pozn.: Hrušeň samovolně spadla na střechu vedle stojících garáží. OCP MHMP o tom byl informován správcem pozemku dne 20. 11. 2019. Strom byl ponecháván na dožití ve stádiu torza).


Památné stromy

Hrušeň obecná nad Zdíkovskou ulicí (pohled od severu)

Podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou chráněny také významné stromy, skupiny a stromořadí.

K 12/2019 požívalo 198 stromů na území hl.m. Prahy ochranu jakožto stromy památné. Památné stromy jsou  vyhlašovány jako jedinci, skupiny nebo stromořadí.
Pozn.: Údržba a péče o  stromy zůstává dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny i po vyhlášení stromu za strom památný  nadále  povinností vlastníků.

Památné stromy na území hl.m. Prahy, orientační mapa:

aaa


Aktuality z oblasti:

  • 23. února 2014
  • 23. února 2014
(průměr: 3.21; 129 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud