Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 160
Na stránce:
První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
 • 15. 12. 2021 Praha životní prostředí - Rychlé informace 2/2021
  Praha životní prostředí  - Rychlé informace – je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 2/2021 (vyd. 12/2021) jsou vybrané informace k tématům výroba a spotřeba pitné vody v Praze, ochrana klimatu a Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 (COP26 Glasgow, udržitelná energetika, cirkulární ekonomika, Kotlíkové dotace 2021plus, adaptační opatření v pražské přírodě), produkce odpadů v Praze, klíšťata (výskyt Lymeské boreliozy) v Praze a ekologická výchova v Praze.
 • 15. 12. 2021 Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2022
  Informace k mobilnímu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2022
 • 13. 12. 2021 Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora
  Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů hl. m. Prahy. Jedná se o nadstandardní placenou službu, která je na základě značného zájmu rozšířena a pokračuje.
 • 3. 12. 2021 Oprava Vokovického rybníka je dokončena
  V listopadu 2021 byla dokončena celková revitalizace Vokovického rybníka a jeho okolí. Tento původně návesní rybníček patří mezi pražské historické rybníky a je zakreslen už na mapách z roku 1848. Zásadní změnou na rybníce bylo zbudování bezpečnostního přelivu a zkapacitnění koryta potoka pod rybníkem, což se projeví i na zmenšení záplavového území v okolí. Původní betonové koryto potoka bylo vybouráno a nahradilo ho přírodě blízké koryto vyskládané z velkých balvanů.
 • 2. 12. 2021 První etapa výsadeb v okolí dětského hřiště Koníček
  V listopadu 2021 proběhla první etapa výsadeb v okolí dětského hřiště Koníček. Bylo vysázeno 67 vzrostlých stromů. Kmeny stromů jsou ve Stromovce již tradičně natřeny osvědčeným ochranným dvouvrstevným nátěrem Arboflex.
 • 26. 11. 2021 Svoz komunálního odpadu, provoz sběrných dvorů hl. m. Prahy a dalších zařízení v období vánočních svátků a na přelomu roku
  Informace ke svozu komunálního odpadu, změnám provozní doby na sběrných dvorech hl. m. Prahy i u dalších zařízení v období vánočních svátků 2020 a na přelomu roku 2021/2022.
 • 25. 11. 2021 Zájemcům jsou k dispozici další 2 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
  Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Nově byly v roce 2021 připraveny s podporou hl. m. Prahy další 2 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Přednášky jsou nyní online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.
 • 19. 11. 2021 10. ročník Juniorské vědecké konference
  Ve dnech 5.11 – 6.11.2021 se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy konal 10. ročník Juniorské vědecké konference. Konference kopíruje tradiční koncepci vědeckých konferencí, jen je přizpůsobena dětským účastníkům. Mladí vědci tak zažili atmosféru skutečné konference, od setkání s opravdovými odborníky, seznámení s kamarády se stejnými zájmy, prezentací svých poznatků před publikem až po odborné přednášky a kakao breaky.
 • 18. 11. 2021 Vyhodnocení provozu re-use pointů na sběrných dvorech hl.m. Prahy po 1 roce fungování
  V listopadu 2021 je to přesně rok od spuštění provozu dvou re-use pointů na sběrných dvorech hl. m. Prahy na Praze 9 a 4, o měsíc později se k nim přidal další na Praze 20. Díky evidenci v aplikaci nevyhazujto.cz jsou po roce fungování tohoto projektu k dispozici přesná data.
 • 15. 11. 2021 Proběhla 12. Konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) hl. m. Prahy
  Tématem Krajské konference roku 2021 bylo vzdělávání o změně klimatu. Konference proběhla on-line 4. listopadu 2021, pro hlavní město Praha ji realizoval Toulcův dvůr, z.s.
Celkový počet: nejméně 160
Na stránce:
První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha IV

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud