Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 180
Na stránce:
První | Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další
 • 30. 6. 2021 Praha oslavila Den Země 2021 on-line
  Tak jako v roce 2020, i v roce 2021 slavila Praha Den Země, s ohledem na pandemii, on-line.
 • 30. 6. 2021 V červnu proběhla v Praze osvětová kampaň Voda je život 2021
  16.6.2021 se uskutečnila venkovní osvětová kampaň Voda je život, která veřejnosti představila adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu. Tématem kampaně bylo téma „Není voda jako voda“.
 • 30. 6. 2021 Praha se zapojila do Energy Cities
  Energy Cities prostřednictvím svých projektů vyzývají k udržitelným přístupům, jak se vypořádat s energií ve všech oblastech života města. Jsou příležitostí k financování neotřelých postupů a experimentování spolu s dalšími městy. Úspěšná řešení, která projekty přinášejí, jsou vzorem pro následovníky, kteří čelí podobným výzvám. Jedním z projektů je E-lab Cooperation, kterého se zúčastnilo i hlavní město Praha.
 • 25. 6. 2021 Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2021
  Praha životní prostředí  - Rychlé informace – je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2021 (vyd. 6/2021) jsou vybrané informace k tématům: Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, péče o přírodu, krajinu a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí), komunální odpady v Praze, využití území, zdraví a životní prostředí, Místní Agenda 21 v městských částech hl. m. Prahy  a ekologická výchova v Praze.
 • 21. 6. 2021 Revitalizace Rokytky v Běchovicích
  V rámci projektu „Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanky” projde Rokytka na pozemcích hl. m. Prahy revitalizací. Potok zcela opustí své původní koryto a pro revitalizaci se využije celá údolní niva potoka. Úprava potoka naváže na zdařilou revitalizaci Říčanky pod Lítožnickým rybníkem. Realizace je naplánována na období červen 2021 − listopad 2021.
 • 15. 6. 2021 Červnové číslo Pražské EVVOluce v roce 2021 – zacíleno na vzdělávání a osvětu k tématu ochrany klimatu
  Ústředním tématem čísla je vzdělávání o změně klimatu. Dočtete se o jeho aktuálním stavu na základních školách, o možných zdrojích informací pro učitele i veřejnost, i co pro klima dělají skauti.
 • 2. 6. 2021 Praha připravila osvětovou kampaň NE! V PŘÍRODĚ
  Osvětová kampaň Ne! v přírodě vznikla z potřeby města reagovat na nevhodné chování části návštěvníků pražských lesů a parků. Jedná se o společný projekt fotografa a art direktora Matěje Derecka Harda a odboru Ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním cílem kampaně je tedy poukázat na nevhodné chování části návštěvníků v městské přírodě. Na úvod kampaně proběhla výstava s vernisáží na Staroměstské radnici. V roce 2022 kampaň pokračuje formou putovní výstavy.
 • 1. 6. 2021 Koncepční obnova dřevin v parku Stromovka
  Na jaře 2021 byla v parku Stromovka zrealizována obnova významných stromořadí ve Starém parku (37 nových stromů) a v ose Šlechtovka – Výstaviště (64 nových stromů).
 • 20. 5. 2021 Regenerace pobytových travnatých ploch na dně bývalého rybníka
  V rámci rekonstrukce bývalého dna rybníka v centrální části parku Královská obora Stromovka v letech 2016-2019 došlo k postupné regeneraci travnatých pobytových ploch. Část travnatých ploch musela být nově založena z důvodu stavby rybníků a obnovy cest. Oblíbené pobytové travnaté plochy v centrální části parku Stromovka slouží návštěvníkům parku Stromovka k odpočinku, k setkání s přáteli, k pobytu s dětmi. Trávníkové plochy jsou využívány ke sportovním aktivitám, pozorování vodních ptáků a obojživelníků v okolí vodních ploch . . .
 • 12. 5. 2021 Sáčky do biopopelnice nepatří!
  Informace ke složení bioodpadu ve svážených nádobách na území hl. m. Prahy
Celkový počet: nejméně 180
Na stránce:
První | Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha IV

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud