Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 120
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 12. 4. 2023 18. ročník oslav Dne Země - v parku Lannova
  27. dubna 2023 se uskuteční v parku Lannova v Praze tradiční oslava Dne Země pořádaná hl. m. Prahou. Tématem letošní oslavy je druhová rozmanitost městské přírody.
 • 6. 4. 2023 Ochrana životního prostředí je pro Prahu prioritou
  Jakým rozsahem Praha přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL.
 • 27. 3. 2023 Řez ovocných dřevin na Petříně
  Do konce března 2023 bude v zahradách na Petříně a v Zahradě Kinských dokončen pravidelný řez ovocných dřevin.
 • 20. 3. 2023 Revitalizace Růžového sadu na Petříně
  V listopadu 2022 byly zahájeny práce na zakázce Revitalizace Růžového sadu. Stavba by měla být kompletně dokončena do konce srpna 2023.
 • 15. 3. 2023 Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce 1/2023 se věnuje biodiverzitě a revitalizacím v pražské krajině
  Biologická rozmanitost neboli biodiverzita s přírodními revitalizačními projekty velmi úzce souvisí, neboť tyto projekty, jak jejich název napovídá, zvyšují přírodní rozmanitost v místě, napomáhají lepší obnově populací a lákají na revitalizovaná místa zpět mnohé druhy. Například ledňáčky, bobry, motýli, bažanty nebo zajíce. Pojďte si přečíst, jak se to daří v Praze.    
 • 9. 3. 2023 Informační seminář Revize kotlů a spalinových cest jako významná součást Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO)
  Na základě podnětu odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy se dne 8. března 2023 konal v Zastupitelském sále Magistrátu hl. města Prahy odborný informační seminář pro OZO (odborně způsobilá osoba), revizní techniky a kominíky. Tento seminář se uskutečnil na základě opatření z Akčního plánu PZKO 2020+, Aglomerace Praha, I. část , závazná opatření (PZKO_2020_2_Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva_Oslovení místních OZO, provádějících kontroly, revizních techniků a kominíků s žádostí o spolupráci).
 • 14. 2. 2023 Oprava vyhlídkové cesty podél Hostivařské přehrady
  V polovině února 2023 byla zahájena kompletní oprava vyhlídkové cesty podél pravého břehu Hostivařské přehrady. Veškeré práce by měly být dokončeny nejpozději v červnu 2023. Po dokončení staveb (vyhlídkové cesty i dodatkového bezpečnostního přelivu) bude opět volný průchod podél Botiče a Hostivařské přehrady v plném rozsahu od Hostivaře až do Petrovic. 
 • 8. 2. 2023 Na vybraných pražských sběrných dvorech se sbírá stále větší množství použitých tiskových kazet
  Informace o sběru použitých tiskových kazet na 3 pražských sběrných dvorech od Asociace renovátorů tonerů za rok 2022.
 • 7. 2. 2023 Zájemcům jsou k dispozici další 4 online přednášky k tématu ochrany klimatu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
  Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Návazně byly připraveny s podporou hl. m. Prahy další dvě v roce 2021 a tři v roce 2022 a nově na začátku roku 2023 byly připraveny další 4 online přednášky k tématu ochrany klimatu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Nové i starší přednášky jsou online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.
 • 7. 2. 2023 Speciální fytopatologické průzkumy v parku Stromovka
  Pražský park Stromovka je jedním z největších, nejstarších a nejvíce navštěvovaných parků v České republice. Je proto naprostou nutností zajistit v tomto parku profesionální péči o dřeviny, která, ač ji běžný návštěvník parku pravděpodobně téměř nezaznamená, zajišťuje odpovídající úroveň bezpečnosti a dlouhodobou udržitelnost dřevin v přírodně a památkově chráněném parku královská obora Stromovka.
Celkový počet: nejméně 120
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha V

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud