Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 120
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 9. 9. 2022 Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce - 3/2022 – se věnuje mj. 11. Světovému kongresu ekologické výchovy, který se konal v březnu 2022 v Praze
  V podzimním čísle našeho časopisu se věnujeme především světové události v oblasti ekologické výchovy. Praha totiž v březnu 2022 hostila 11. mezinárodní kongres ekologické výchovy, neboli World Environmental Education Congress (WEEC 2022). Najdete zde však i mnohem více.
 • 2. 9. 2022 Zájemcům jsou k dispozici další 3 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
  Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Návazně byly připraveny s podporou hl. m. Prahy další dvě v roce 2021 a nově v roce 2022 další 3 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Přednášky jsou nyní online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.
 • 31. 8. 2022 Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další období
  Od roku 2017 spolupracuje hl. m. Praha s Městskou policií na zajišťování služby sběru a následného odstranění injekčních stříkaček sbíraných strážníky Městské policie Praha na veřejných prostranstvích. Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím oddělení odpadů zajišťuje smlouvu na zajištění místa, kde mohou strážníci sebrané odpady odevzdat. Tyto odpady jsou následně odstraněny ve spalovně nebezpečných odpadů.
 • 15. 8. 2022 Jak na odpady v Praze
  Jednoduchý manuál, nebo-li základní návod pro domácnosti v Praze, jak snížit produkci odpadu.
 • 27. 7. 2022 Program Čistá energie Praha 2022 - 2023
  Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech s důrazem na potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu.
 • 8. 7. 2022 Obnova stromořadí na Ostrčilově náměstí a v Jaromírově ulici v Praze 2 Nuslích.
  Návrh počítá s celkovou obnovou Ostrčilova náměstí a dále s komplexní rekonstrukcí povrchů v ulici Jaromírově a celkovou rekonstrukcí slepé části Svatoplukovy ulice.
 • 8. 7. 2022 Vysazení 24 kusů vzrostlých listnatých stromů v ulici Vršovická v úseku Bělocerkevská – Kubánské náměstí
  V první polovině roku 2022 bylo v ulici Vršovická v úseku Bělocerkevská – Kubánské náměstí vysázeno 24 kusů vzrostlých listnatých stromů, konkrétně pak 19 kusů ambroní západních (Liquidambar styraciflua) a 5 kusů okrasných třešní (Prunus avium ´Plena´).
 • 7. 7. 2022 Workshop řešitelů projektů zaměřených na adaptaci na změnu klimatu v metropolitní oblasti Praha
  Workshop uspořádal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.i (CzechGlobe)  s podporou projektu LIFE TreeCheck Green Infrastructure Minimising the Urban Heat Island Effect (LIFE17 GIC/CZ/000107) dne  20. 6. 2022, v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.
 • 22. 6. 2022 Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2022
  Praha životní prostředí  - Rychlé informace – je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2022 (vyd. 6/2022) jsou vybrané informace k tématům: naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 v jednotlivých oblastech (adaptace na klimatickou změnu, udržitelná energetika, cirkulární ekonomika, ...), péče o přírodu, krajinu a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí), komunální odpady v Praze, využití území, Místní Agenda 21 v městských částech hl. m. Prahy a ekologická výchova v Praze.
 • 10. 6. 2022 Film Planeta Praha představí nečekaná dobrodružství zvířecích sousedů v metropoli
  Dobrodružnou cestu a seznámení se s „obyvateli“ Prahy, které lidé doposud přehlíželi, slibují autoři nového a jedinečného celovečerního dokumentu Planeta Praha se zvířecími hrdiny v hlavní roli.  Nový unikátní dokument od tvůrců úspěšného filmu Planeta Česko ukazuje, že příroda Prahy je mnohem bohatší, než si lze představit. Snímek vstoupí do kin 4. srpna. V současnosti je zájemcům k dispozici trailer.
Celkový počet: nejméně 120
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha IV

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud