První číslo roku 2023 věnujeme biodiverzitě a také revitalizacím v Praze, které biologickou rozmanitost podporují a zvyšují.

V tomto čísle se mimo jiné dozvíte o zajímavých projektech odboru ochrany prostředí MHMP, které napomáhají vhodně pečovat o přírodní území v Praze a navracet druhy dávno zmizelé a posilovat biologickou pestrost přírodním lokalitám.

Rozhovor čísla patří povídání s kolegou Ing. Jiřím Karneckim z OCP MHMP, specialistou vodních toků a garantem revitalizačních projektů „Potoky pro život“ a „Obnova a revitalizace pražských nádrží“.     

Na kraji Prahy vrací život do zemědělské krajiny projekt odborníků z ČZU v Praze. Jedná se o projekt biopásů u obhospodařovaných pozemků v okolí Vinoře. 

Dalším pozoruhodným projektem je vývoj a použití regionálních směsí osiva pro travnaté lokality v Praze. Na mnoho travnatých ploch se tak systémově vrací bohatost lučních rostlin a na ně navázaného hmyzu a dalších živočichů.

S doplněním článku o pastevním managementu si tak můžete přečíst o různých způsobech, jak se Praha a mnohé organizace snaží zlepšovat druhovou pestrost různých přírodních prostředí v Praze. 

A protože je náš časopis o ekologické výchově a vzdělávání, najdete zde, jako červenou nit táhnoucí se články, pohled na to, jak získané poznatky co nejlépe komunikovat s veřejností, jak zapojovat mládež a školy a jak motivovat děti i dospělé k šetrnému chování v přírodě a vzdělávání venku.

Ani v tomto jarním čísle nechybí další pravidelné rubriky, např. obsáhlá část s přehledem aktuálních a nových projektů pražských ekovýchovných spolků a ekocenter. Jan Moravec nás také v pravidelné rubrice za přírodou v Praze tentokrát vezme na výpravu za pražskými konikleci.

 

Na webové stránce https://prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení také všechna předešlá čísla našeho časopisu. Na stejné adrese se můžete rovněž přihlásit k jeho pravidelnému odběru. 

Přejeme Vám příjemné čtení.

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/