Upozornění, naše tipy


Co je místní Agenda 21?

ma21 v Praze, ilustrační foto (Praha 7)

Místní Agenda 21 (MA21) je proces, v němž místní úřady a samospráva spolupracují s veřejností a reprezentanty všech zájmových skupin obce na sestavení plánu akcí, kterými hodlají podpořit zavádění principů udržitelného rozvoje do činnosti obce. MA21 byla poprvé zmíněna v kapitole 28 Agendy 21 – dokumentu Organizace spojených národů, který byl schválen světovým shromážděním v roce 1992 (konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro) k podpoře zavádění principů udržitelného rozvoje. Doporučuje se, aby se místní úřady na základě konzultací a vytváření konsensu poučily od občanů, místních občanských, komunitních, obchodních a průmyslových organizací a získaly informace nutné pro zformulování nejlepších strategií.

Koordinátorem pro tuto problematiku v ČR je pracoviště pro místní Agendu 21 CENIA, české informační agentury pro životní prostředí. To zprostředkovává informace a kontakty, zajišťuje konzultační činnost, poskytuje metodiku a provozuje databázi subjektů realizujících MA 21 (na adrese ma21.cenia.cz), která zahrnuje obce, města, mikroregiony, kraje, nevládní organizace i firmy.
K 7/2019 bylo v Databázi MA 21 oficiálně zaregistrováno 187 municipalit, z toho 162 obcí (100 obcí, 62 malých obcí, z toho 2 obce v kategorii A a 3 obce + 1 malá obec v kategorii B), 5 krajů, 11 mikroregionů a 9 místních akčních skupin, které realizují místní Agendy 21, místní Akce 21 a podobné projekty (více o MA21 v ČR na stránkách CENIA).


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A MÍSTNÍ AGENDA 21

K MA 21 se v současné době oficiálně hlásí (vyhodnocení za rok 2018 a nově zaregistrované MČ v kategorii zájemci v roce 2019 dle databáze MA21 spravované CENIA) 16 městských částí, z toho v kategorii "B" je evidována 1 MČ, v kategorii "C" je evidováno 8 MČ, v kategorii "D" 4 MČ a v kategorii "Zájemci" 3 MČ. V kategoriích A není evidována žádná městská část. Hlavní město Praha jako kraj se oficiálně přihlásilo k principům MA21 v roce 2013 vstupem do zájmového sdružení Národní síť Zdravých měst (NSZM) a přijetím Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha”.


Aktuality z oblasti:

  • 20. února 2014
  • 20. února 2014
(průměr: 2.93; 122 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO OSN a udržitelný rozvoj

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Aktuálně k tématu Místní Agendy 21: a udržitelného rozvoje

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud