Upozornění, naše tipy


Střediska ekologické výchovy (SEV), ekocentra a další subjekty EVVO v Praze

Střediska ekologické výchovy (SEV), ekocentra a další neziskové organizace jsou významnými subjekty EVVO v Praze. Praha dlouhodobě a systematicky podporuje střediska ekologické výchovy (SEV) a ekocentra působící v Praze. Dvě z nich užívají statutu střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy - SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP.

Členy celorepublikového sdružení SSEV Pavučina jsou v současné době Ekocentrum Koniklec (01/71 ZO ČSOP Koniklec), Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, EKODOMOV z. s., SEV Toulcův dvůr (z organizací TD: Sdružení SRAZ a Botič o.p.s.), TEREZA, vzdělávací centrum, Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI) a Záhony pro školky (kompletní seznam členů SSEV Pavučina v ČR:  http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/59-CLENOVE/index.htm).

obr.: SEV a další vybrané subjekty působící v oblasti EVVO na území Prahy

aa

[ Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (SEV LHMP) | Ekocentrum Koniklec | Ekocentrum Podhoubí | občanské sdružení Ekodomov | Sdružení TEREZA | Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr (Botič o.p.s.) ]


Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (SEV LHMP)

http://www.lhmp.cz/eko/

Hlavní náplní SEV LHMP je seznamovat pražskou veřejnost s přírodou hlavního města a České republiky. Tuto činnost provádí pomocí zážitkové pedagogiky a využívá k tomu jedinečného zázemí příspěvkové organizace. Srozumitelnou formou prezentuje péči o lesy a vodní toky v Praze, distribuuje informační materiály zaměřené na jednotlivá území Prahy, věnuje se osvětě v oblasti šetrného lesního hospodaření a vodního hospodářství, provozuje informační servis pro obyvatele Prahy o přírodě hlavního města a České republiky. Ve spolupráci s jinými lesnickými organizacemi aplikuje úspěšně principy tzv. lesní pedagogiky na území hl. m. Prahy.

V roce 2011 zahájilo SEV LHMP projekt „Návrat včel do pražských lesů“. Projekt zahrnuje obnovu a zakládání včelnic v pražských lesích a jejích využití v ekologické výchově. Ve spojení s ekologickou výchovou je včelařství propagováno na velkých osvětových akcích a ve školách. V roce 2012 SEV LHMP rozšířilo svoji činnost a začalo provozovat záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Jedním z hlavních témat zajišťovaných programů a osvětových akcí se proto stala ochrana a záchrana volně žijících živočichů. Na dispečinku záchranné stanice 773 772 771 lze nahlásit nález zraněného živočicha a zároveň toto číslo funguje i jako infolinka pro veřejnost.


Ekocentrum Koniklec

http://www.ekocentrumkoniklec.cz

Je složkou občanského sdružení 01/71 ZO ČSOP Koniklec, které vzniklo v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. Posláním ekocentra je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. ZO ČSOP je také zřizovatelem akreditovaného Ekocentra. Mezi hlavní činnosti patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství a spolupráce se státní správou a samosprávou.
V roce 2012 mělo sdružení 12 členů a mnoho externích spolupracovníků a příznivců. Bylo členem SSEV Pavučina, STEP, a součástí platformy neziskových organizací Prahy 3 Še3sil.

Ekocentrum Podhoubí

http://www.podhoubi.cz

Ekocentrum se zaměřuje na efektivní a moderní metody vzdělávání nejen v environmentální tématice. Provozuje vlastní Ekoškolku Rozárku, nabízí ekologické výukové programy pro mateřské, základní a střední školy z Prahy, Ekocentrum rovněž pořádá semináře, kde mohou učitelé získat praktické dovednosti a inspiraci pro realizaci environmentální výchovy na své škole. Ekocentrum se věnuje také rozvíjení komunitního života v bezprostředním okolí za pomoci slavností, seminářů, besídek i brigád zaměřených na rodiče s dětmi.

Ekodomov

http://www.ekodomov.cz

Občanské sdružení Ekodomov (v souč. Ekodomov, z. s.) vzniklo v roce 2004 a jeho hlavním posláním je osvěta a propagace udržitelného nakládání s bioodpady a kompostování směrem k různým cílovým skupinám: žákům a učitelům všech úrovní škol, obcím, ministerstvům i odborné a laické veřejnosti prostřednictvím výukových programů, komplexních projektů, seminářů nebo divadelně-osvětových akcí. Vedle toho realizuje Ekodomov na území Hlavního města Prahy další environmentálně zaměřené aktivity: výukové programy pro základní školy, exkurze do provozů na zpracování odpadů pro žáky základních a středních škol, Ekocentrum Šárynka nabízející široké veřejnost semináře a workshopy, Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských školek.

TEREZA

http://www.terezanet.cz

TEREZA, vzdělávací centrum (dříve Sdružení TEREZA) je vzdělávací organizací, která spolupracuje se základními a středními školami z celé ČR. Od roku 1990 vytváří vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy ve školách. V roce 2012 se programů zúčastnilo přes 94 000 žáků.
Vizí TEREZy je společnost, ve které mají lidé rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí  a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Posláním je vzdělávat děti, které budou takovou společnost vytvářet.

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr

http://www.toulcuvdvur.cz

Historické prostory a téměř desetihektarový (9,8 ha) přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je prožitkem vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k našemu životnímu prostředí.
Toulcův dvůr, z.s. je zastřešující neziskovou organizací, která má 4 řádné členy, neziskové organizace, které realizují výchovné a vzdělávací aktivity.
Členskými organizacemi jsou Botič o.p.s., Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, Mateřská škola Semínko o.p.s, ENVIRA, o. p. s.
Čestným členem spolku je 01/04 Základní organizace ČSOP.

Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek. Od roku 1993 je statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Jde o projekt, který slouží pro praktickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel města Prahy.

 


Aktuality z oblasti:

 • 13. prosince 2016
 • 21. března 2014
(průměr: 3.06; 364 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Zprávy ze SEV, NNO, škol a dalších organizací

 • 20.9.2022 11. Juniorská vědecká konference, 21. října 2022
  Baví tě poznávat, zkoumat a bádat? Tak si pojď vyzkoušet roli vědce na již jedenáctý ročník juniorské vědecké konference, kde se podělíš o své poznatky s dalšími nadšenci.
 • 24.5.2022 Lovte stromy jako pokémony s aplikací Tree Check
  Krásné, téměř letní dny lákají k procházkám třeba v městských parcích. O stromech, které v nich rostou, se můžete dozvědět více prostřednictvím nové mobilní aplikace Tree Check. Aplikace díky umělé inteligenci po vyfocení rozpozná, o jaký druh stromu se jedná.
 • 20.4.2022 City Nature Challenge 2022
  I letos se bude konat celosvětová výzva City Nature Challenge. Jedná se o výzvu, kde mezi sebou soutěží města po celém světě v počtu pozorování přírody v určitém časovém úseku. Letos bude tato výzva probíhat ve dnech od 29. dubna do 2. května 2022. Hlavním organizátorem na území hl. m. Prahy je Národní muzeum, hl. m. Praha kampaň finančně podpořilo.