Tyto přednášky jsou nyní zdarma k dispozici na YouTube:

Přednáška Úvod do klimatického vzdělávání:

(Jan Činčera)

(https://www.youtube.com/embed/zwrbggHsfoI)


Přednáška Práce s kvalitativními daty v evaluaci programů EVVO:

(Jan Činčera)

(https://www.youtube.com/embed/Utum6ie9kJw)