(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Upozornění, naše tipy:

-

Pražská EVVOluce, nový časopis o ekologické výchově v Praze

titulní strana magazínu Pražská EVVOluce č.4/2021

Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový časopis nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2020-2022 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, nejnovější vydání (4/2021) je k dispozici od prosince 2021. Příprava dalších čísel se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců.

Časopis je určen všem zájemcům o ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu v Praze, a to jak odborníkům v této oblasti, tak laické veřejnosti. Střídají se v něm články teoretické a vědečtější s příspěvky z ekovýchovné praxe či tipy na výlety, na zajímavé akce v Praze, nebo pozoruhodné literární počiny. V každém čísle naleznete také informace o aktuálních ekovýchovných aktivitách v Praze. 

Pražská EVVOluce je časopis primárně elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači. V tištěné podobě bude distribuován při speciálních příležitostech a v rámci vybraných akcí.

Informujeme čtenáře, že od čísla 3/2018 má náš časopis vlastní webové stránky s přehledem a archívem dosud vydaných čísel na www.prazskaevvoluce.cz, kde si můžete i napsat o pravidelné upozornění o vydání nového čísla.


  • Dosud vydaná čísla (elektronické verze v PDF formátu) - 4/2021, 3/2021, 2/2021, 1/2021, 4/2020, 3/2020, 2/2020, 1/2020, 4/2019, 3/2019, 2/2019, 1/2019, 4/2018, 3/2018, 2/2018, 1/2018, 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017, 3/2016, 2/2016, 1/2016 (pilotní) - jsou k dispozici na stránce Pražská EVVOluce.


Aktuality z oblasti:

  • 4.1.2022 Pražská EVVOluce č. 4/2021 – zima, sníh, led ve spojitosti s Prahou.
    Kde v Praze je možné legálně jezdit na běžkách, sáňkovat či bobovat a patří mezi povolené sporty v hlavním městě i sjezdové lyžování a snowboarding? Je zima pouhým nutným zlem a obdobím, kdy si příroda dává nucenou technickou odstávku? Pohled na zimu z pohledu pražského lesníka nebo zvířecích obyvatel pražské ZOO. Jak se Praha vypořádává se zimou z pohledu elektřiny nebo správy komunikací, a jak funguje nový kompostér v Pražské tržnici? A také „Tři lekce z covidového období pro environmentální výchovu“ a nakonec i tradiční rubriky -  ekovýchovné akce a projekty v Praze, kalendář akcí, tradiční procházka pražskou přírodou.
  • 13. prosince 2016
  • 13. prosince 2016
(průměr: 3.09; 116 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO

Tiskové zprávy hl. m. Prahy