Druhová skladba trvalkového záhonu je inspirována německou směsí Feuer und Flamme®, v překladu oheň a plamen. Jedná se o extenzivní trvalkovou směs, která velice dobře doplňuje soudobou architekturu komplexu rezidenčního bydlení Riegrovy sady nad pražským Hlavním nádražím. Nejdůležitější charakteristikou směsi je její barevná kombinace, která je po celou dobu v ohnivých barvách od žluté přes oranžovou a červenou až k rezavohnědé. Směs je celoročně proměnlivá a atraktivní. Květy se objevují po co nejdelší dobu vegetačního období a mimo něj vytvářejí estetiku záhonu výrazné struktury semeníků a suchých lodyh rostlin či polostálezelené a stálezelené listy trvalek.
Sezónu na záhoně otvírají od března narcisy a tulipány. V květnu je vystřídají postupně pryšce a kakosty, které pozvolna s přibývajícím létem předají uplatnění většině kvetoucích rostlin. Do konce září a počátku října kompozici vévodí květy třapatek, zápleváků, kokard a efektních travin, které zůstávají společně zejména s rozchodníky a řebříčky jako suché struktury po celé zimní období.

Veřejnost má navíc možnost získat zajímavé informace o realizaci extenzivních trvalkových záhonů z infopanelu na místě samotném rámci informačníéh panelu (viz snímek ve fotogalerii).


Více informací o projektu extenzivních trvalkových záhonů a obnově stromořadí v ulici Italské.