Na základě zkušeností z těchto dřívějších realizací byla vybrána lokalita v ulici Italská poblíž menzy VŠE. Byly využity zkušenosti z předchozích realizací a taktéž praktické zkušenosti z následné péče o záhony. Veřejnost má možnost získat zajímavé informace o realizaci extenzivních trvalkových záhonů z infopanelu na místě samotném.


Druhová skladba trvalkového záhonu je inspirována německou směsí Feuer und Flamme®, v překladu oheň a plamen. Jedná se o extenzivní trvalkovou směs, která velice dobře doplňuje soudobou architekturu komplexu rezidenčního bydlení Riegrovy sady nad pražským Hlavním nádražím. Nejdůležitější charakteristikou směsi je její barevná kombinace, která je po celou dobu v ohnivých barvách od žluté přes oranžovou a červenou až k rezavohnědé. Směs je celoročně proměnlivá a atraktivní. Květy se objevují po co nejdelší dobu vegetačního období a mimo něj vytvářejí estetiku záhonu výrazné struktury semeníků a suchých lodyh rostlin či polostálezelené a stálezelené listy trvalek.

Sezónu na záhoně otvírají od března narcisy a tulipány. V květnu je vystřídají postupně pryšce a kakosty, které pozvolna s přibývajícím létem předají uplatnění většině kvetoucích rostlin. Do konce září a počátku října kompozici vévodí květy třapatek, zápleváků, kokard a efektních travin, které zůstávají společně zejména s rozchodníky a řebříčky jako suché struktury po celé zimní období.

Řešené záhony mají celkovou výměru 372 m2. Trvalkový záhon je navržen dle zásad extenzivních výsadeb, tedy s minimální nutnou údržbou, prvky sebekontroly, víceleté udržitelnosti a především celoroční dynamickou proměnlivostí.

Vzhledem k rozměru řešeného území je zvolena vyšší, cca 1 m vysoká úroveň trvalkové výsadby. Záhon má kompaktní charakter a moderní vzdušný vzhled umocněný zejména okrasnými travami v druhé polovině roku. Pro výběr rostlin bylo zásadní kritérium vhodnosti pro stanovištní podmínky (suché, propustné, málo živné stanoviště), bez nutných výměn zeminy a vylepšování organickými materiály.

Realizace extenzivních trvalkových záhonů v ulici Italská, 2014, orientační mapa


Investor: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
Projekt: ŠMÍDOVÁ Landscape Architects
Grafická úprava infopanelu: design studio KULTIVAR
Design infopanelu: a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury
Text infopanelu: a05 ateliér a ŠMÍDOVÁ Landscape Architects
Realizace stavebně-zahradnické části: BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Realizace infopanelu: Milan Valášek, Pardubice (Informační panel ke stažení v PDF formátu /2,5 MByte/)


Další informace k projektu:

Ing. Alice Dědečková, Magistrát hl.m. Prahy - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
oddělení péče o zeleň - kancelář 401, Jungmannova 29/35, Praha 1, 110 00, Alice.Dedeckova@praha.eu