POLOHA:
Městská část:
Praha 5
Katastrální území: Radlice
Upřesnění polohy: Studánka se nachází v ulici Výmolova, poblíž místa zvaného „Dívčí hrady“.
 orientační mapka polohy v Praze - studánka Pod Děvínem

Zajímavosti, poznámky:

-

Poslední aktualizace k: 5/2014.
Kontakt: MHMP, Odbor ochrany prostředí, e-mail: ocp@praha.eu, Tel.: 23600 5819.