[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Karlštejnka - fotogalerie

Popis:

Studánka se nalézá v rokli, která se zařezává od východu do hřebene Dívčích hradů a odděluje masív Děvína od severnějšího Ctirada, na výrazné terénní terase v jihozápadní části kotliny na východě ohraničené náspem železnice a na ostatních skalními stěnami.

Zajímavosti:
Studánka a vinice Karlštejnka nad Zlíchovem jsou uváděny již v  pol. 15. stol. (s tímto pramenem ji ztotožnil již W. W. Tomek okolo roku 1846). Dřevěným potrubím bývala voda ze studánky vedena do někdejšího hostince  U Helmichů na Zlíchově.
Předchozí studánka (obdélná bazéna z kamenů, nad ní zídka s trubkou navazující na rostlou skálu) byla již koncem 20. stol. v dezolátním stavu, v podstatě nefunkční. Současná podoba byla vytvořena Svazem ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2003  na zakázku Magistrátu hl. m. Prahy. Zídka studánky musela být vyzděna maltou a tak zajištěna. Předchozí jednoduchou ale stylovější úpravu vandalové v zápětí zcela zničili.
Místo kolem studánky často využívají bezdomovci, znečisťují lokalitu a poškozují studánku i okolí. Proto zatím nelze historickou studánku lépe a stylově upravit.

Aktualizace - červen 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Smíchov

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Smíchov
Upřesnění polohy: Studánka se nalézá v rokli, která se zařezává od východu do hřebene Dívčích hradů a odděluje masív Děvína od severnějšího Ctirada, na výrazné terénní terase v jihozápadní části kotliny na východě ohraničené náspem železnice a na ostatních skalními stěnami.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží při hranici přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, poblíž přírodní rezervace Prokopské údolí a přírodní památky Ctirad. Nedaleko se nachází též pozůstatky středověkého hradu Děvín.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Eberl Zdeněk, Petrovský Vladimír: Historický místopis Prokopského údolí - vlastním nákladem, Praha 1979 (str. 142-143)
Kadlecová Renáta, Žák Karel: Krasové prameny Českého krasu - In: Český kras XXIV - Muzeum Českého krasu, Beroun 1998 (str. 28)