[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Na Ohrádkách - fotogalerie

Popis:

Kamenná stavba z modré žuly se zadní stranou zapuštěnou v úrovni terénu. Průčelí studánky široké cca 170 cm, vysoké 95 cm. Vnitřní prostor téměř kruhového půdorysu o průměru 115 cm. Vstup do něj obdélným otvorem, překrytým masivní žulovou deskou. Hloubka vnitřního prostoru cca 90 cm pod úrovní prahu. Práh slouží při plném stavu vodu zároveň jako přepad (v listopadu 2005 však vody pouze 37 cm).
Název též Mystřínská (podle blízké ulice, pojmenované však podle vsi na jižní Moravě, takže jméno nemá žádný vztah k tomuto místu).

Zajímavosti:
Studánka vybudována roku 1911 v souvislosti s úbytkem vody v dosavadních studních a studánkách po vybudování vodojemu tzv. Košířského vodovodu - byla to klenutá cihlová stavbička, koncem 20. stol. již silně poškozená. Současná podoba pochází z roku 1999, vybudována byla z iniciativy úřadu městské části Praha-Zličín.

orientační mapka Prahy - katastrální území Zličín

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Zličín
Katastrální území
: Zličín
Upřesnění polohy: Studánka se nalézá za plechovým areálem Východočeských elektromontáží v ul. Mistřínská, 15 m jihovýchodně od malého rybníčka (kterému se též někdy říká Na ohrádkách).

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Broncová Dagmar (editor): Kniha o Zličínu a Sobínu – Milpo, Praha 2005 (str. 72)