Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 65
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Další
 • 31. 3. 2021 Výchovný řez sakur na parteru před Šlechtovou restaurací, II. etapa
  V posledním týdnu v březnu 2021 byla ve vhodném termínu provedena druhá etapa výchovného řezu třešňové aleje na parteru před Šlechtovou restaurací.
 • 2. 3. 2021 „Stromy, které chcete znát“ - projekt obnovení jmenovek u významných stromů v parku Stromovka
  Součástí koncepční obnovy porostů v Královské oboře Stromovka je péče o významné dřeviny včetně obnovy jmenovek, které dříve v parku označovaly významné stromy. Z původních jmenovek ze 70. let 20. století se jich dochovalo pomálu. Projekt zahrnuje obnovení jmenovek na významných stromech v parku. Podrobné informace o jednotlivých významných stromech (popisy a fotografie charakteristických poznávacích znaků stromů) naleznete na webových stránkách Pražská příroda http://www.praha-priroda.cz/.
 • 25. 2. 2021 Začlenění části Výstaviště k parku Stromovka
  Plocha navržená k revitalizaci vznikla odplocením nevyužívané plochy Výstaviště, kde se nacházely i bývalé tenisové kurty a další nevyužívané asfaltové zpevněné plochy. Znovupřičleněním tohoto prostoru, který historicky náležel k parku Stromovka, budou rozšířeny hojně využívané pobytové travnaté plochy a dále plochy pro prostorově nenáročné sportovní aktivity v rámci parku Stromovka.
 • 2. 2. 2021 Připravovaná obnova komunikací a rekonstrukce dětského hřiště Koníček
  II. etapa obnovy parku na severních svazích za Šlechtovou restaurací zahrnuje několik dílčích částí: opravu povrchů parkových cest, obnovu vybavenosti dětského hřiště Koníček a rekonstrukci schodišť s historickými prvky z Mecserovy silnice. Cílem obnovy je stabilizace technických prvků a vybavenosti na další ucelené části Královské obory.
 • 2. 2. 2021 Dosadba stromořadí v rámci kompoziční osy Šlechtova restaurace - Výstaviště
  Ve stromořadí v rámci osy Šlechtova restaurace - Výstaviště roste v současné době 51 kusů stromů různého druhu (lípa srdčitá – Tilia cordata, lípa velkolistá – Tilia platyphyllos, jírovec pleťový – Aesculus x carnea a jírovec maďal – Aesculus hippocastanum), různého věku a kvality. Celý prostor aleje bude obnovován s ohledem na její historickou autentičnost.
 • 2. 2. 2021 Dosadba stromořadí podél hlavní komunikace ve Starém parku
  V rámci průběžné koncepční obnovy dřevin v parku Královská obora Stromovka bude na jaře 2021 provedena dosadba 37 kusů lip velkolistých do významné aleje podél komunikace ve Starém parku. Navrhovaná obnova má za úkol zajistit kontinuitu aleje jako jednoho z hlavních kompozičních prvků této části parku.
 • 27. 10. 2020 Podzimní proměna květinových záhonů na parteru před Šlechtovou restaurací
  Květinové záhony na parteru před Šlechtovou restaurací byly koncem října nově osázeny a přichystány na zimní a jarní období. Můžete se s námi těšit na novou proměnlivost záhonů a zejména na jarní kvetení cibulovin v kombinaci s dvouletkami.
 • 10. 8. 2020 Nové piknikové místo s pevným grilem v části parku Stromovka Za drahou
  V pátek 7. srpna bylo v části parku Za drahou otevřeno pro veřejnost pilotní piknikové místo s pevným grilem. Vybudováno bylo na místě dřívějšího piknikového místa. Návštěvníci zde nyní mají k dispozici dva rošty na grilování, podmínkou pro jejich užívání je použití grilovacích podložek, tácků a tálů. Pokud se rekonstruované piknikové místo s grilem osvědčí, je v plánu zrekonstruovat i další pikniková místa v lokalitě Za drahou.
 • 6. 8. 2020 „Stromy, které chcete znát“ - projekt obnovení jmenovek u významných stromů v parku Stromovka
  Součástí koncepční obnovy porostů v Královské oboře Stromovka je péče o významné dřeviny včetně obnovy jmenovek, které dříve v parku označovaly významné stromy. Z původních jmenovek ze 70. let 20. století se jich dochovalo pomálu. Projekt zahrnuje obnovení jmenovek na významných stromech v parku. Podrobné informace o jednotlivých významných stromech (popisy a fotografie charakteristických poznávacích znaků stromů) naleznete na webových stránkách Pražská příroda http://www.praha-priroda.cz/.
 • 5. 8. 2020 Na konci roku 2019 byl na Vrchu Vítkově nad Tachovským náměstím zrealizován viniční svah
  V dubnu 2018 byl zpracován krajinářsko-architektonický návrh, který ověřil možnosti realizace viničného svahu na prudkém jižním svahu v poloze nad Tachovským náměstím. Tento svah nad chodníkem stoupajícím od podchodu bývalé železniční trati směrem k památníku na vrchu Vítkově je v podstatě svahově ukončený okraj historické navážky, která vytvořila nad Tachovským náměstím plošinu hojně využívanou veřejností ke krátkodobé rekreaci. Přístup do parku na vrchu Vítkově z Tachovského náměstí bude vždy jedním z nejvýznamnějších vstupů. Jeho význam spočívá v jeho středové poloze vůči dlouhému vrchu u paty kopce s dopravním napojením na síť autobusových linek MHD, včetně dobré dostupnosti ze stanice metra Thámova tunelem pro pěší z Karlína.
Celkový počet: nejméně 65
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud